Informator uniwersytecki

Blask
CeeSemowe Meetingi Fachowe
CeeSemowe Meetingi Fachowe to autorski pomysł spotkań, za pomocą platformy edukacyjnej zoom, ze specjalistami różnych dziedzin medycyny. Spotkania organizowane były w czasie obowiązujących obostrzeń, które uniemożliwiały kontakt ze studentami.
Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej wychodzi na przeciw oczekiwaniom studentów wszystkich kierunków starając się aktywnie inicjować możliwości nauki. Meetingi odbywały się cyklicznie, a każde spotkanie miało charakter interaktywnych zajęć, bazujących na opisach przypadków pacjentów. Tematyka była dobierana do potrzeb studentów. W zeszłym semestrze odbyły się spotkania z zakresu medycyny ratunkowej, chirurgii oparzeniowej, pediatrii, psychiatrii oraz telemedycyny. Dzięki takim spotkaniom możliwe było utrzymanie dobrych relacji ze studentami, poprzez przekazywanie im jak najwięcej wiedzy w przyjaznych warunkach.
Foto
Pomysłodawcą CeeSemowych Meetingów Fachowych jest prof. Kamil Torres, a wszystkie działania koordynował dr n. med. Grzegorz Witkowski.

źródło: dr n. med. Grzegorz Witkowski, Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej

kontakt