Informator uniwersytecki

Blask
Uniwersytecka Pomoc Psychologiczna (UPP)
Od nowego roku akademickiego rusza Uniwersytecka Pomoc Psychologiczna dla studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Pomoc skierowana jest przede wszystkim do osób, które:
• Mają złe samopoczucie psychiczne
• Znajdują się w chwilowym kryzysie związanym z trudną sytuacją
• Mają trudności w podjęciu ważnej decyzji
• Mają trudności z przystosowaniem się do sytuacji
• Mają nastroje depresyjne,
• Doświadczają napadów lęków i paniki
• Dostrzegają u siebie inne niepokojące symptomy

Osoby, które zgłoszą się do UPP mogą liczyć na uzyskanie profesjonalnego wsparcia i pomocy psychologicznej skoncentrowanej na rozwiązaniu problemu.
Pomoc psychologiczna udzielana przez UPP jest nieodpłatna!

Dlaczego UPP w UMLUB?
Liczne doniesienia naukowe wskazują na nasilenie problemów psychicznych u studentów jako grupy. Badania wykazują m.in. że „co ósmy student cierpi na zaburzenia nastroju” [Białkowska, Hygeia, 2014], „częstość depresji/objawów depresyjnych (na podstawie badań skriningowych) wynosi 27,2% i waha się od 9,3% do 55,9%; częstość myśli samobójczych natomiast wynosi 11,1% (7,4%-24,2%)” [Slavin, JAMA, 2016]. Skriningi przeprowadzone na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie i wcześniejsze formy oferowanej pomocy psychologicznej również wykazały, że istnieje zapotrzebowanie wśród studentów na taką pomoc.
Foto
Jak skorzystać z UPP w UMLUB?
Należy zarejestrować się korzystając z formularza zgłoszeniowego na stronie https://zdalne.umlub.pl (formularze w j. polskim i angielskim) lub telefonicznie/SMS bezpośrednio do pracowników UPP.
Pomoc udzielana jest on-line (Zoom/Skype/Messanger/Whats up) bądź w formie spotkań kontaktowych. Do tego celu dedykowane jest specjalne pomieszczenie (pokój nr 213, II piętro Collegium Didacticum, ul. Chodźki 7).
W warunkach porady kontaktowej należy przestrzegać wszystkich rozporządzeń epidemiologicznych obowiązujących w UMLUB.
Kto udziela pomocy?
Pracownicy UPP to wykwalifikowani psychologowie/psychoterapeuci z długoletnim stażem:
• dr Joanna Milanowska – tel. 691 967 338 – pomoc w języku angielskim i polskim
• dr hab. Ewa Humeniuk – tel. 502 379 040 – pomoc w języku polskim
Osoby zgłaszające się do UPP mają zagwarantowaną całkowitą dyskrecję!

Źródło: dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz, prof. UM, Zakład Psychologii Stosowanej

kontakt