Informator uniwersytecki

Blask
Kurs języka angielskiego 2020/2021
Szanowni Państwo, Pracownicy Uniwersytetu Medycznego oraz Doktoranci,
Zapraszamy serdecznie na nową edycję kursów j. angielskiego od 3 października 2020 do 4 lipca 2021.
Kurs przewidziany jest w formie kontaktowej z zachowaniem wszystkich środków ostrożności (środki dezynfekujące, PPE) z maksymalną ilością osób w liczbie 10. W sytuacji zaostrzenia rygoru epidemicznego będziemy odpowiednio dostosowywać metody spotkań. Wszystkie podręczniki istnieją w wersji papierowej jak i elektronicznej i są w pełni funkcjonalne, jeśli chodzi o różne platformy video (Zoom, Microsoft Teams).
Zajęcia odbywają się w Studium Języków (Collegium Anatomicum) o 15.30-18.00 w pon.-pt. oraz 8:00-10.30 w soboty.
Jak i kiedy się zapisać?
Osoby chętne do rozpoczęcia/kontynuacji nauki prosimy o uregulowanie jednorazowej opłaty 550zł na konto UM: PEKAO SA O/Lublin 94 1020 3147 0000 8302 0084 6188 z dopiskiem „kurs j. angielskiego – 2020/21” i przeslanie skanu dowodu wpłaty na adres mailowy piotr.flieger@umlub.pl – jest to opłata za cały, roczny kurs.
W tym roku szkoleniowym proponujemy oprócz metody zapisania samodzielnego (wielu z Państwa dobrze orientuje się w swoim poziomie), tzw. placement test. Test z kluczem oraz poziomami uszeregowania jest dostępny na platformie Moodle („stary Moodle”) naszego Uniwersytetu: UCZELNIANY KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA PRACOWNIKÓW I DOKTORANTÓW 2020/21 - Test.
Prosimy zalogować się. Kod dostępu: KURS.20/21
Test należy wykonać samodzielnie w czasie 45 minut! Poziomy z punktacją dostępne są w zakładce. Prosimy pamiętać, że test ocenia tylko gramatykę i słownictwo, i czasami może nie być w pełni miarodajny.
Korzystamy z podręczników renomowanych wydawnictw: Oxford University Press (seria English File 3 i 4 edycja), Longman i Cambridge. Słuchacze otrzymują specjalną 20% zniżkę w księgarni Bookland na wersję papierową, a w księgarni internetowej EDUGALERIA.PL na wersję e-book. Nie kupujmy wcześniej książek - informacje, co do podręczników przekaże osoba prowadząca!
Pragniemy poinformować słuchaczy, że podręcznik służy naszym lektorom, jako główny materiał, do którego dobieramy mnóstwo dodatkowych tekstów/ćwiczeń/materiałów video. Kurs nastawiony jest przede wszystkim na wyćwiczenie umiejętności mówienia i komunikacji (speaking and communication), umiejętności rozumienia (reading and listening comprehension), prawidłowego używania gramatyki (grammar skills) i w końcu - rozwinięcia umiejętności pisania (writing).
Foto
Po co szkolenie?
Oprócz wiadomych korzyści językowych, szkolenie jest punktowane, jeśli chodzi o stypendium projakościowe, jest potrzebne do uzyskania zaświadczenia niezbędnego w awansach, a także w ocenie okresowej, jako „szkolenie podnoszące kompetencje dydaktyczne” oraz punktowane w ocenie przełożonego.
Osoby chętne otrzymają certyfikat ukończenia poziomu A1, A2, B1, B2, B2 C1.
Wszelkie informacje pod adresem mailowym: piotr.flieger@umlub.pl W razie pytań tel. 603 397 222.
Układ grup wg serii English File 3 lub 4 wydanie
A1 elementary
A2 pre-intermediate
B1 intermediate
B1 intermediate plus
B2 upper intermediate
C1 advanced
Dodatkowo, kilkanaście godzin we wszystkich grupach przeznaczymy na tzw. ‘Academic English’ (Cambridge University Press) w celu dokształcania umiejętności w języku angielskim w dziedzinie szkolnictwa akademickiego na 3 poziomach (Intermediate, Upper Intermediate, Advanced) oraz umiejętności z tzw. ‘Medical English’, bazując na ‘Professional English in Use-Medicine’ (Cambridge University Press).
1. Grupa A: Poniedziałek 15.30-17.45 – Intermediate Plus mgr Katarzyna Szczekala
2. Grupa B: Poniedziałek 15.30-18 – Upper Intermediate dr Katarzyna Karska
3. Grupa C: Poniedziałek 15.30-18 – Advanced prof. UMLUB, dr. Piotr Flieger
4. Grupa D: Poniedziałek 15.30-18 – Upper Intermediate mgr Maria Różycka
5. Grupa E: Wtorek 15.30-18 – Upper Intermediate prof. UMLUB, dr. Piotr Flieger
6. Grupa F: Środa 15.30-18 – Advanced prof. UMLUB, dr. Piotr Flieger
7. Grupa G: Czwartek 16.00-18.15 – Intermediate Plus mgr Anna Goś
8. Grupa H: Czwartek 15.30-18 – Intermediate prof. UMLUB, dr. Piotr Flieger
9. Grupa I: Piątek 15.30-18 – Upper Intermediate prof. UMLUB, dr. Piotr Flieger
10. Grupa J: Sobota 8-10.30 – Pre-Intermediate prof. UMLUB, dr. Piotr Flieger

Życzę przyjemnej nauki!

Dr Piotr Flieger, Prof. UMLUB
Kierownik Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Międzywydziałowe Centrum Dydaktyczne
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

kontakt