Informator uniwersytecki

Blask
Wirtualna Konferencja AMEE 2020
W tym roku AMEE (The Association for Medical Education in Europe), najważniejsza na świecie konferencja do spraw edukacji, odbyła się online w dniach 7-9.09.2020 r.
AMEE zrzesza członków z 90 krajów z 5 kontynentów i jest organizowana od 20 lat. Ze względu na panującą obecnie sytuację epidemiologiczną, konieczne było wdrożenie wyjątkowych metod do przeprowadzenia konferencji, która w pełni przeniosła się w świat wirtualny, gdzie każdy z uczestników tworzył swojego avatara, za pomocą którego chodził na wykłady oraz do pokoi spotkań i rozmów. Uczestnicy-avatarzy mogli się spotykać przy stolikach tematycznych i prowadzić między sobą dyskusje.
W tegorocznej konferencji udział wzięło aż 13 nauczycieli z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
LISTA UCZESTNIKÓW
1. dr n. med. Magdalena Horodeńska, Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej
2. dr n. biol. Anna Olszewska, Katedra i Zakład Fizjologii Człowieka
3. dr n. med. Dominik Dłuski, Katedra i Klinika Położnictwa i Perinatologii
4. dr n. med. Grzegorz Bakalczuk, Zakład Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Poł-Gin. WNoZ
5. dr hab. n.o zdr. Anna Bednarek, Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego
6. dr n. społ. Izabela Mamcarz, Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej
7. dr n. med. Marta Denisow-Pietrzyk, Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej
8. mgr Łukasz Maciejewski, Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej
9. dr n. med. Ewa Stelmach, II Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej
10. dr n. med. Aneta Gerhant, II Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej
11. dr n. med. Małgorzata Pabiś, Zakład Podstaw Pielęgniarstwa i Dydaktyki Medycznej
12. dr n. med. Magdalena Derewianka-Polak, II Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej
13. dr hab. n. med. Marcin Trojnar, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych
Jedna z prac została zaakceptowana do zaprezentowania na konferencji - jej autorką jest dr n. med. Magdalena Horodeńska.
Foto
Udział nauczycieli z Uniwersytetu Medycznego został sfinansowany ze środków UE w ramach projektu MediQ - symulacja w edukacji medycznej - program rozwojowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

źródło: dr n.med.Magdalena Horodeńska
Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej

kontakt