Informator uniwersytecki

Blask
Rekrutacja w czasach pandemii
Do 9 października trwa proces rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021. Studenci pierwszego roku rozpoczną naukę bez opóźnień. W szczególnych warunkach epidemiologicznych komisja rekrutacyjna pracowała zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Tegoroczni maturzyści poznali wyniki egzaminu dojrzałości dopiero 11 sierpnia, zaś wyniki egzaminów poprawkowych były dostępne 30 września. Postępowanie rekrutacyjne drogą elektroniczną rozpoczęło się już 6 kwietnia, a ostateczny termin składania dokumentów upływa 9 października.
Nad przebiegiem postępowania rekrutacyjnego czuwają, powołane przez Rektora, Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne, które zatwierdzają i ogłaszają wyniki kolejnych etapów rekrutacji. W tym roku komisja musiała zostać przystosowana do wymogów związanych z sytuacją epidemiologiczną w kraju i na świecie. Wszyscy członkowie wyposażeni zostali w przyłbice, szyby ochronne, rękawiczki dla kandydatów oraz płyny dezynfekujące, dzięki czemu rekrutacja mogła przebiegać w bezpiecznych warunkach.
Naczelna Rada Lekarska ocenia, że w Polsce brakuje nawet 68 tys. medyków. W rozpoczynającym się właśnie roku akademickim na naszym Uniwersytecie, na 15 kierunkach, przygotowujących do pracy w zawodach medycznych, kształcić się będzie ponad 7 tys. studentów pochodzących z 57 krajów świata.
W tabeli poniżej przedstawiono stosunek chętnych kandydatów do ilości miejsc na studia na dzień 18.09.2020 r.
Foto

źródło: Sławomir Sioma, Biuro Rekrutacji
zdjęcia: Łukasz Rybiński, Centrum Symulacji Medycznej

kontakt