Informator uniwersytecki

Blask
Wybory Zarządu Samorządu Studentów
W dniu 14.06.2020r odbyły się wybory do Zarządu Samorządu Studenckiego na kadencję w roku akademickim 2020/2021. Po raz pierwszy zostały przeprowadzone zdalnie, ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z pandemią COVID-19.<br />Na Przewodniczącego Zarządu Samorządu Student&oacute;w został jednogłośnie wybrany Adrian Kuś. Rada Uczelniana Samorządu Student&oacute;w zaakceptowała r&oacute;wnież zaproponowany skład Zarządu. Wybrano także nową Przewodniczącą Rady Uczelnianej Samorządu Student&oacute;w, kt&oacute;rą została Marta Gędek.
Foto
<strong>Skład Zarządu Samorządu Student&oacute;w na kadencję 2020/2021:</strong> <br />Przewodniczący: Adrian Kuś<br />Wiceprzewodnicząca Wydziału Lekarskiego: Daria Żuraw<br />Wiceprzewodniczący Wydziału Lekarsko-dentystycznego: Grzegorz Mazurek<br />Wiceprzewodniczący Wydziału Farmaceutycznego: Kacper Głodzik<br />Wiceprzewodnicząca Wydziału Nauk o Zdrowiu: Katarzyna Klimek<br />Sekretarz: Paulina Kidyba<br />Koordynator ds. socjalno-bytowych student&oacute;w: Michał Siwek<br />Koordynator ds. organizacyjno-administracyjnych: Damian Bator<br />Koordynator ds. rozwoju kulturalnego student&oacute;w: Weronika Tuszyńska<br />Koordynator ds. promocji i marketingu: Adrianna G&oacute;recka<br />Koordynator ds. obsługi informatycznej: Piotr Kornaś<br />Koordynator ds. organizacji studenckich: Konrad Gładysz<br />Koordynator ds. imprez masowych: Wiktor Filipowski<br />Koordynator ds. wsp&oacute;łpracy z English Division: Kai Chen Hong<br />Członkowie Zwyczajni Zarządu: Kaja Karakuła, Aleksandra Grudzińska, Magdalena Zawiślak, Klaudia Matejuk, Bartłomiej Zaręba, Karol Chromiak<br /><strong>Członkowie Komisji Rewizyjnej: </strong><br />Karolina Piątek<br />Małgorzata Szypłowska<br />Marek Wytrzyszczewski<br /><strong>Prezydium Rady Uczelnianej Samorządu Student&oacute;w (RUSS)<br /></strong> Przewodnicząca RUSS &ndash; Marta Gędek<br />Wiceprzewodniczący RUSS &ndash; Robert Kostecki<br />W imieniu wszystkich student&oacute;w pragniemy złożyć serdeczne podziękowania wszystkim członkom Zarządu Samorządu Student&oacute;w w roku akademickim 2019/2020, a w szczeg&oacute;lności Przewodniczącemu Kamilowi Szpiechowi, za pracę na rzecz społeczności studenckiej naszej Alma Mater.<br /> <p align="right">Autor: Adrian Kuś, Samorząd Student&oacute;w UM</p>
kontakt