Informator uniwersytecki

Blask
Październik z Biurem Karier Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Zmieniająca się ciągle rzeczywistość nie pozwala nikomu stać w miejscu. Rynek pracy ewaluuje, zmieniają się wymagania pracodawców, którzy poza wykształceniem, doświadczeniem zawodowym bardzo często kładą nacisk także na kompetencje miękkie swoich pracowników i kandydatów do pracy. Taka sytuacja wymaga od studentów „inwestowania” w siebie i swój rozwój osobisty.
Okazję do rozwijania swoich kompetencji stwarza Biuro Karier Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, które wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego przedstawia swoją ofertę na październik. Wszystkich zainteresowanych studentów zapraszamy do korzystania z zaplanowanych na ten miesiąc warsztatów. W ofercie mamy zarówno webinary (dotyczące opieki farmaceutycznej oraz wprowadzenia do pracy w POZ), jak i warsztaty w formie tradycyjnej z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
Foto
Przypominamy także, że pracownicy Biura Karier prowadzą spotkania indywidualne w zakresie coachingu kariery i poradnictwa psychologicznego.
Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z Biurem Karier biurokarier@umlub.pl

źródło: Biuro Karier UM

kontakt