Informator uniwersytecki

Blask
CSM w czasie pandemii
W warunkach zamknięcia uczelni, kiedy zaszła potrzeba szybkiego wprowadzenia nowych form nauczania, działania Centrum Symulacji Medycznej pozwoliły sprawnie dostosować się do tej sytuacji. Przeszkolono ponad 320 pracowników uczelni na temat obsługi platformy Zoom, aby zachować kontakt między studentami a nauczycielami. Poza tym:

- Stworzono i uruchomiono stronę internetową pomocy psychologicznej

- Utworzono ponad 120 kursów na platformie e-learningowej (Moodle)

- Zamieszczono materiały szkoleniowe dla kilkudziesięciu kursów na platformie iMUL.

- Uruchomiono darmowe dostępy dla studentów i nauczycieli do internetowych narzędzi wspomagających nauczanie. (m. In. Insimu, Incision Academy, 3B Smart Anatomy)

- Przeprowadzono szkolenie dla pracowników uczelni z obsługi platformy Zoom dla ponad 320 osób.

- Zrealizowano egzaminy dyplomowe z zakresu stomatologii dla studentów anglojęzycznych na platformie Zoom.

- Zrealizowano kurs Medycyna Wieku Podeszłego z zastosowaniem zdalnej symulacji wysokiej wierności.

- Na potrzeby wykorzystania Centrum Symulacji Medycznej, jako placówki leczniczej, parter budynku zaadaptowano do przyjęcia pacjentów z podejrzeniem zarażenia COVID-19.

- Przy pomocy drukarki 3D wytwarzane są środki ochrony osobistej dla pracowników ochrony zdrowia. Przyłbice ochronne i adaptery zostały przekazane m. in. do II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii SPSK4 oraz dla pracowników Pogotowia Ratunkowego.

Foto
CSM na nowy rok akademicki:

- Realizacja zajęć praktycznych dla jednostek UM w formie stacjonarnej z zachowaniem zaleceń GIS i PIP.

- Aktywna pomoc w organizowaniu i realizacji kształcenia zdalnego w Uczelni (w tym prace w zespole ds. zdalnego nauczania).

- Stworzenie dzienniczków Praktyk dla Praktycznego Nauczania Klinicznego w formie elektronicznej.

- Realizacja filmów instruktażowych na potrzeby wspierania procesu dydaktycznego w Uczelni.

- Realizacja kursów i szkoleń dla nauczycieli akademickich z zakresu symulacji medycznej, a także obsługi narzędzi do nauczania zdalnego.

źródło: Jan Korulczyk, Centrum Symulacji Medycznej

kontakt