Informator uniwersytecki

Blask
Spotkania zespołów dziekańskich
11 i 17 września 2020r. obyły się pierwsze spotkania zespołów dziekańskich wszystkich wydziałów zainicjowane przez Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki prof. dr hab. n. med. Kamila Torres.

Zespoły ostatecznie opracowały zasady dotyczące prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021 oraz wypracowały metody efektywnego kształcenia w formie kontaktowej oraz zdalnej w oparciu o rezultaty prac Uczelnianego Zespołu ds. Kształcenia Zdalnego przy zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa wszystkich uczestników. Powołana Radę ds. Kształcenia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na kadencję od 1 października 2020r. do 31 sierpnia 2024 r.
Foto
Ponadto ustalono składy Wydziałowych Zespołów: ds. metod oceny, ewaluacji realizacji programów studiów, ds. rekrutacji, akredytacji i współpracy międzynarodowej, ds. programów studiów. Zespoły powołano na czteroletnią kadencję.

Wybrano rzeczników dyscyplinarnych wydziałów oraz omówiono kwestie związane z powołaniem na wydziałach pełnomocników, których zadaniem będzie obserwacja profesjonalizmu zawodowego nauczycieli oraz studentów.

Spotkania będą się odbywały regularnie co 3 tygodnie, zgodnie z ustalonym harmonogramem, a ich celem jest utrzymanie bieżącej współpracy wszystkich wydziałów w oparciu o stałą wymianę informacji i wspólne działanie we wszystkich obszarach ich zadań.

Autor: Magdalena Fatyga-Ładoszek

kontakt