Informator uniwersytecki

Blask
Kursy w dziedzinie okulistyki z ESASO
Europejska Szkoła Zaawansowanych Studiów Okulistycznych (ESASO) zawarła umowę o utworzeniu ośrodka o takim samym profilu na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Porozumienie zostało podpisane 2 października przez prof. Wojciecha Załuskę, rektora lubelskiego Uniwersytetu Medycznego i prof. Giuseppe Guarnaccia, dyrektora globalnego ESASO w Lugano.

Planuje się przeprowadzenie kursów w dziedzinie okulistyki na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Ośrodek w Lublinie jest drugą po Singapurze filią tej szkoły – siedziba główna mieści się w Lugano w Szwajcarii. Rozpoczęcie kursów planowane jest w kwietniu 2021, o ile sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli. Projekt zakłada przeprowadzenie 1-2 kursów miesięcznie, każdy z nich będzie trwał 3 dni.
Foto
Kursy dedykowane są szerokiej grupie odbiorców m.in. studentom, lekarzom rezydentom, lekarzom specjalistom. Studenci UML w trakcie kursu będą mogli zdobyć umiejętności potrzebne do studiowania okulistyki. Lekarze rezydencji poznać elementy chirurgii potrzebne do zdania specjalizacji, a lekarze specjaliści będą mogli wziąć udział w kursach podyplomowych, w trakcie których poruszane będą zagadnienia z chirurgii oka, technik operacyjnych, chorób siatkówki, rogówki, zaćmy i jaskry.

Standardem w szkoleniu chirurgów oka jest przede wszystkim zastosowanie nowoczesnych symulatorów komputerowych. Kursanci będą mogli ćwiczyć na symulatorach komputerowych do diagnostyki i do chirurgii.

Źródło: Magdalena Karczmarczyk

kontakt