Informator uniwersytecki

Blask
Rozmowa z dr Ewą Domańską-Glonek
Rozwój i podnoszenie kompetencji towarzyszy naszym pracownikom na każdym kroku. Zapraszamy na krótką rozmowę z dr Ewą Domańską-Glonek na temat edukacji klinicznej oraz obrony tytułu magistra w Edynburgu.

Proszę powiedzieć, czym się Pani zajmuje, w których jednostkach uczelni pracuje?

Jestem absolwentką ówczesnej Akademii Medycznej w Lublinie, specjalistą chorób wewnętrznych i wykładowcą w Zakładzie Dydaktyki i Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Ponadto pracuję w Poradni Lekarza Rodzinnego szpitala klinicznego.

Czym jest edukacja kliniczna?

Edukacja medyczna, czy też kliniczna, jaką znamy obecnie, obejmuje edukację studentów kierunków medycznych, edukację podyplomową w ramach specjalizacji oraz ciągłe doskonalenie zawodowe lekarzy specjalistów i innych pracowników ochrony zdrowia. Podstawowym zadaniem edukacji klinicznej jest zapewnienie społeczeństwu dostępu do wykwalifikowanych kadr medycznych, stawiających dobro pacjenta na pierwszym miejscu i w tym celu kształcących się w sposób ustawiczny. Wiele aspektów edukacji klinicznej nawiązuje do koncepcji znanych z szeroko rozumianej edukacji, niemniej ma też ona wiele elementów unikatowych, takich jak m.in. symulacja medyczna, PBL (ang. Problem Based Learning), nowoczesne technologie usprawniające proces uczenia i nauczania, czy też ustrukturyzowane egzaminy umiejętności klinicznych. Obecnie szkolnictwo wyższe w uniwersytetach medycznych w Polsce przechodzi proces reformy curriculum, mający na celu zwiększenie nacisku na nabywanie praktycznej wiedzy oraz wykorzystanie nowoczesnych metod wspomagania uczenia. W tym kontekście coraz ważniejsze staje się poznanie czynników i metod wpływających na efektywność procesu edukacyjnego. Temu służą między innymi studia podyplomowe w zakresie edukacji klinicznej.
Foto
Zdobyła Pani w Edynburgu tytuł magistra Edukacji Klinicznej, jak wyglądał proces nauki? Jak poszerzyło to Pani wiedzę i doświadczenie?

Studia w zakresie edukacji klinicznej na Uniwersytecie w Edynburgu trwają standardowo trzy lata i przebiegają w formie tzw. distance-learning. Każdy rok podzielony jest na kilka kursów, kończących się zaliczeniem w formie pisemnej (esej). Wykłady i spotkania z asystentami i studentami z całego świata odbywają się online. Studia wieńczy złożenie pracy magisterskiej, na której przygotowanie poświęcony jest trzeci rok.

Pomimo że czas studiów był dla mnie wymagający pod względem godzenia różnych aktywności związanych z nauką, obowiązkami rodzinnymi i zawodowymi, to z perspektywy czasu jestem bardzo wdzięczna panu Prorektorowi Kamilowi Torres, że zachęcał mnie do podjęcia tego wysiłku. Moje studia nie byłyby możliwe bez finansowego wsparcia polsko-szkockiej fundacji Polish School of Medicine Memorial Found, na czele z nieocenioną panią Doktor Marią Długołęcką-Graham, której dziękuję za życzliwość i wsparcie w procesie aplikacji o stypendium, a następnie w toku mojej nauki.

Studia w zakresie edukacji klinicznej poszerzyły moją wiedzę na temat mechanizmów i praw rządzących procesem uczenia się i nauczania, a także praktycznych sposobów wzmacniania efektywności tych mechanizmów. Tę wiedzę mogę teraz implementować w swojej pracy dydaktycznej, organizacyjnej i naukowej, zwłaszcza w zakresie metod symulacji medycznej, którą się na co dzień zajmuję.

Jakie możliwości daje taki tytuł w Polsce i na świecie?

Tytuł magistra edukacji klinicznej uzyskany na Uniwersytecie w Edynburgu otwiera absolwentom tych studiów drzwi do współpracy z większością uniwersytetów medycznych na świecie. Ja chciałabym się skupić na wykorzystaniu cennych doświadczeń z okresu studiów w mojej Alma Mater.

rozmawiała: Kasia Flor, Sekcja Organizacyjno-Informacyjna

kontakt