Informator uniwersytecki

Blask
Erasmus+ Staff Mobility for Teachers – wizyta w Uniwersytecie Sulejmana Demirela
Erasmus+ Staff Mobility for Teachers to wyjątkowa okazja, aby w ramach programu finansowanego przez Komisję Europejską nauczyciele akademiccy mogli prowadzić zajęcia dydaktyczne na innej zagranicznej uczelni.

W moim przypadku był to Uniwersytet Sulejmana Demirela w Isparcie w Turcji, w którym na 306 kierunkach kształci się ponad 35 000 studentów, w tym 647 na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym. Oczywiście tak jak w Polsce władze Uczelni stanęły przed problemem bezpiecznego zorganizowania zajęć dydaktycznych w warunkach pandemii. Szczególne wymogi dotyczą stomatologii, gdyż jest to z jednej strony bardzo praktyczny kierunek studiów, wymagający pracy własnej studenta z pacjentem, a z drugiej w trakcie leczenia studenci mają kontakt z materiałem potencjalnie zakaźnym, jakim jest ślina.

Zgodnie z wymaganiami Erasmusa w trakcie mojego pobytu przeprowadziłam 8 godzin wykładów w Zakładzie Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej i Diagnostyki Jamy Ustnej, kierowanym przez Panią Profesor Derię Yildirim, a tematyka moich prezentacji związana była z diagnostyką obrazową w stomatologii. Do zaprezentowanych zagadnień należała diagnostyka obrazowa stawów skroniowo-żuchwowych – przy użyciu zdjęć rentgenowskich, badań artrograficznych, tomografii stożkowej CBCT, tomografii komputerowej TK, ale przede wszystkim tomografii magnetycznego rezonansu jądrowego MR. Przedstawiłam także podstawy badania ultrasonograficznego, anatomię prawidłową w ultrasonografii, jak również obrazy ultrasonograficzne zmian patologicznych części twarzowej czaszki uzyskane za pomocą głowic zewnątrz- i wewnątrzustnych. Spontanicznym, ale bardzo wartościowym uzupełnieniem mojego programu dydaktycznego były warsztaty ultrasonograficzne. W tym celu z Ankary przyjechał prof. Kaan Orhan, były Prezydent Europejskiej Akademii Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej, a wraz z nim nowoczesny przenośny aparat ultrasonograficzny wyposażony w głowicę zewnątrz- i wewnątrzustną. Dzięki temu uczestnicy szkolenia mieli możliwość nie tylko wysłuchać informacji teoretycznych na temat usg, ale także wziąć do ręki głowicę i czasami po raz pierwszy w życiu zobaczyć w usg narządy ukryte przed ludzkim wzrokiem.
Foto
Wizyta w Uczelni nie byłaby kompletna bez spotkania w biurze Erasmusa, gdzie dowiedziałam się, że jestem pierwszym i jedynym wykładowcą zagranicznym, który przyjechał do Isparty w ramach wymiany Erasmus od początku pandemii.

autor: prof. Ingrid Różyło-Kalinowska, Zakład Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej

kontakt