Informator uniwersytecki

Blask
Zdalne zabiegi w dobie COVID-19
Podstawą niezbędną do utrzymania efektywnego systemu edukacji w dobie pandemii COVID-19 jest system zdalnego nauczania. Dotyczy to nie tylko szkół oraz wyższych uczelni, lecz również nauczania podyplomowego oraz kursów specjalizacyjnych lekarzy, a także dalszego zaawansowanego szkolenia wykwalifikowanych kadr medycznych w wykonywaniu nowoczesnych wysokospecjalistycznych procedur leczniczych.

Klinika Kardiologii UML, kierowana przez prof. Andrzeja Wysokińskiego, jest jednym z wiodących ośrodków w inwazyjnym leczeniu zaburzeń rytmu serca, a lekarze z Pracowni Elektrofizjologii lubelskiej kliniki regularnie uczestniczą w charakterze proktorów w szkoleniu kolegów w ośrodkach w kraju oraz za granicą, m.in. na Litwie oraz Łotwie. Szkolenie takie polega na wspólnym wykonywaniu zabiegów przez zespół szkolących się lekarzy pod nadzorem proktora, będącego ekspertem w danej dziedzinie i przed pandemią COVID wiązało się z jego fizyczną obecnością na sali operacyjnej, co obecnie jest bardzo utrudnione lub często po prostu niemożliwe.

W dniach 29 oraz 30 października, korzystając z gościnności Centrum Symulacji Medycznej, zespół lubelskich lekarzy pod kierunkiem dr hab. Andrzeja Głowniaka jako proktora, wykonał wspólnie z kolegami ze Szpitala Uniwersyteckiego w Użgorodzie na Ukrainie zabiegi krioablacji balonowej ujść żył płucnych u 3 pacjentów z lekoopornym, nawracającym migotaniem przedsionków. Zabiegi zostały wykonane z zastosowaniem techniki zdalnej obecności (remote presence) proktora na sali operacyjnej dzięki dostępnym w CSM szybkim łączom internetowym, pozwalającym na ocenę pełnego zestawu parametrów zabiegowych przez proktora w czasie rzeczywistym oraz płynną dwustronną komunikację pomiędzy zespołami.
Foto
Krioablacja balonowa jest nowoczesną metodą leczenia pacjentów z nawracającym migotaniem przedsionków, a randomizowane badania wieloośrodkowe FIRE and ICE oraz CIRCA-DOSE wykazały jej porównywalną skuteczność do metod klasycznych, przy krótszym czasie zabiegu oraz niższej częstości potrzeby ponownych hospitalizacji, co jest szczególnie ważne w dobie pandemii COVID-19. Wieloośrodkowe badanie, koordynowane przez zespół Kliniki Kardiologii UML, którego wyniki zostały opublikowane w ubiegłym roku w Journal of Cardiovascular Electrophysiology, wykazało również wysoką skuteczność tej metody u pacjentów po przebytych wcześniejszych zabiegach.

Obecna pandemia skierowała cały system edukacji na nowe tory i wiele wskazuje na to, że opracowane w jej trakcie rozwiązania, w tym system zdalnych szkoleń (remote proctoring/presence) znajdą stałe miejsce w światowej medycynie. Lekarze Kliniki Kardiologii UML wspólnie z zespołem z Centrum Symulacji Medycznej pod kierunkiem prof. Kamila Torresa planują przeprowadzenie w najbliższym czasie kolejnych zdalnych zabiegów.

źródło: dr hab. Andrzej Głowniak, Katedra i Klinika Kardiologii

kontakt