Informator uniwersytecki

Blask
Współczesna radiologia stomatologiczna
Tytuł - Współczesna radiologia stomatologiczna

autor/autorzy - Ingrid Różyło-Kalinowska, Teresa Katarzyna Różyło

data publikacji - styczeń 2021 (książka ma być wydrukowana na 10 grudnia, ale ukaże się z datą styczeń 2021)

wydanie - trzecie

język – polski

o czym jest książka:

Książka omawia wszystkie aspekty radiologii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej, od rysu historycznego radiologii stomatologicznej, przez podstawy fizyczne technik obrazowania (zdjęcia rentgenowskie, fluoroskopia, tomografia stożkowa, tomografia komputerowa, ultrasonografia, tomografia magnetycznego rezonansu jądrowego) po najnowocześniejsze metody obrazowania diagnostycznego i doświadczalnego. W następnej kolejności omówiono technik wykonywania zdjęć rentgenowskich w stomatologii, zwrócono też szczególną uwagę na błędy techniczne i artefakty w obrazach rentgenowskich. Podstawą interpretacji badań radiologicznych jest doskonała znajomość anatomii rentgenowskiej, w związku z czym w formie atlasowej w książce przedstawiono anatomię zdjęć wewnątrzustnych, zewnątrzustnych, tomografii stożkowej, komputerowej, rezonansu magnetycznego i ultrasonografii. Pozostała, większa, część podręcznika poświęcona jest omówieniu kolejno obrazów radiologicznych zmian patologicznych zębów i części twarzowej czaszki – rozwojowych, zapalnych, torbielowatych, nowotworowych i innych. Książka jest bogato ilustrowana, gdyż nie ma możliwości nauczenia się radiologii wyłącznie na podstawie tekstu, bez przykładowych rycin. Warto wspomnieć, że w powstawaniu ikonografii do najnowszego wydania „Współczesnej radiologii stomatologicznej” swój wkład mieli również zagraniczni wykładowcy, z krajów takich jak Norwegia, Turcja, Wielka Brytania i USA, którzy wyrazili zgodę na publikacje rycin rzadkich przypadków, których nie było w materiale Autorek.

opis od autora:

Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów kierunku lekarsko-dentystycznego, ale także dla osób specjalizujących się w różnych dziedzinach stomatologii, dla osób specjalizujących się w radiologii i diagnostyce obrazowej, dla lekarzy radiologów, dla techników elektroradiologii.

W związku z tym, że drugie wydanie książki zostało wyprzedane i jest niedostępne nawet na rynku wtórnym, Wydawnictwo Czelej poprosiło o przygotowanie trzeciego wydania już 2 lata temu. Niestety ciągle nie było czasu na pochylenie się nad manuskryptem i przygotowanie unowocześnionego materiału ilustracyjnego w związku z licznymi obowiązkami i wyjazdami służbowymi. I tu akurat do powstania książki przyczynił się wiosenny lockdown, gdyż w mgnieniu oka wszystkie plany wyjazdowe zostały anulowane. W ten sposób potwierdziło się powiedzenie, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło…

Foto
Prof. Ingrid Różyło-Kalinowska jest autorką i współautorką podręczników: „Imaging Techniques in Dental Radiology” (2020), „Imaging of Temporomandibular Joint” (2018), „Diagnostyka radiologiczna dla stomatologów – zalecenia i przypadki kliniczne” (2017), „ABC radiografii i radiologii stomatologicznej” (2016), „Współczesna radiologia stomatologiczna” (2012, 2015 i 2021), „Tomografia wolumetryczna w praktyce klinicznej” (2011) i „Radiologia Stomatologiczna” (2007), 2 słowników stomatologicznych angielsko-polskich (2016 i 1999) jak też rozdziałów w 4 podręcznikach, w tym „Współczesna Stomatologia Wieku Rozwojowego” (2017). Jest też współautorką „Praktycznego słownika stomatologicznego (Wyd. Czelej, 2016) oraz przetłumaczyła 8 podręczników medycznych z języka angielskiego i niemieckiego."
kontakt