Informator uniwersytecki

Blask
Association for Dental Education in Europe
Wydział Lekarsko-Dentystyczny UM w Lublinie w strukturach Association for Dental Education in Europe (ADEE)!

“I am delighted to say that the ADEE Executive has approved Lublin University's Dental Faculty membership application”. Te słowa otrzymane w e-mailu od Sekretarza ADEE stały się przełomowe w historii akademickiej lubelskiej stomatologii. Jako Wydział Lekarsko-Dentystyczny, dzięki podjętym od pierwszego dnia kadencji staraniom, dołączyliśmy do prestiżowego grona uczelni w Europie zajmujących się edukacją stomatologiczną.
Foto
ADEE to stowarzyszenie zaangażowane w rozwój dydaktyki na kierunku lekarsko-dentystycznym poprzez promowanie postępu i wysokich standardów w edukacji; koordynowaniu wzajemnej weryfikacji i zapewnieniu jakości kształcenia przyszłych lekarzy dentystów; promowanie rozwoju metod i oceny programów oraz wymianę pracowników i studentów.

Obecnie w programie nauczania zachodzą zmiany, a w centrum uwagi znajdują się: zrównoważony rozwój, współpraca między zawodami medycznymi, rozwój technologii, digitalizacja oraz bardzo ważne dla Europy – gerostomatologia.

Żyjemy w szybko zmieniającym się, a zarazem kruchym świecie. Edukacja stomatologiczna nieustannie stara się dopasować do tych zmian, ale ważne jest, abyśmy to my jako Nauczyciele mieli wpływ na kształtowanie losu edukacji stomatologicznej w naszej Alma Mater.

autor: prof. dr hab. n. med. Renata Chałas
Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego UM w Lublinie

kontakt