Informator uniwersytecki

Blask
Wybory do Zarządu Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii Oddział Lublin
W dniu 13 października 2020 w Collegium Anatomicum Uniwersytetu Medycznego odbyło walne zebranie członków Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii Oddział Lublin podczas, którego został wybrany nowy zarząd na rok akademicki 2020/2021, w jego skład wchodzą:

Prezes Oddziału: Dawid Bednarski

Wiceprezes Oddziału: Klaudia Lewandowska

Sekretarz Oddziału: Aleksandra Bukiel

Skarbnik Oddziału: Karol Kuligowski

Lokalny Koordynator ds. Profilaktyki: Klaudia Lulek

Lokalny Koordynator ds. Szkoleń: Grzegorz Mazurek

Zastępca Lokalnego Koordynatora ds. Szkoleń: Emanuela Bis

Lokalny Koordynator ds. Promocji i Social Media: Bartłomiej Budyta

Lokalny Koordynator ds. Wymian: Magdalena Rejmer

Komisja Rewizyjna Oddziału - 3 członków: Wiktoria Roszkowska, Oskar Tokarczuk, Aleksandra Markowska

Nowy zarząd razem z opiekunami prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowską oraz dr n. med. Leszkiem Szalewskim opracował plan działania organizacji na najbliższy rok, uwzględniając obecną sytuację epidemiologiczną w kraju oraz wynikające z niej obostrzenia. W związku z powyższym akcje profilaktyczne będą organizowane w formie zdalnej dla szkół ponadpodstawowych i szkół rodzenia. Udostępniane również będą infografiki na temat chorób z zakresu jamy ustnej i na ich podstawie będą się odbywały Quizy. Wszystko to będzie można zobaczyć na naszych portalach społecznościowych. Postanowiliśmy również zwiększyć liczbę oraz różnorodność warsztatów praktycznych dla członków organizacji. Będą się one odbywały w formie stacjonarnej z mniejszą liczbą uczestników i zachowaniem wytycznych GISu. Również cieszący się wielkim powodzeniem cykl webinariów „Zaszczep się wykładem!” odbywający się w poprzednim roku akademickim, na naszym kanale na YouTube doczeka się kontynuacji.
Foto
Po więcej informacji zapraszamy na nasze kanały w mediach społecznościowych:

Instagram
Facebook
Youtube

Dawid Bednarski,
PTSS Oddział Lublin

kontakt