Informator uniwersytecki

Blask
Pacjenci wspierają studentów
W pierwszym tygodniu listopada zapadła decyzja o tym, że pacjenci standaryzowani będą w tym semestrze pracować zdalnie. To z jednej strony ograniczenie możliwości metody, z drugiej zaś szansa na rozwój umiejętności potrzebnych do świadczenia usług medycznych na odległość.

Pacjenci chcą pomagać studentom w nauce, ale obawiają się o swoje zdrowie. Zdalny tryb realizacji symulacji umożliwi uczestnictwo w zajęciach pacjentom starszym i zmuszonym do pozostawania w domu. Jednocześnie studenci, pozostając w budynku Centrum symulacji, mogą bezpiecznie korzystać z sal wysokiej wierności i trenażerów, porozumiewając się z pacjentem widocznym na ekranie. „Studenci, z którymi pracuję, mają ogromną wiedzę i niezłomną cierpliwość do marudnej pacjentki, którą gram. Mam nadzieję, że w przyszłości nie stracą tej empatii w stosunku do swoich pacjentów” - mówi pani Henryka, pacjentka standaryzowana.

Wykorzystanie pacjentów standaryzowanych z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem dydaktyków na naszym uniwersytecie, choć nie każdy wie, że to żywi zdrowi ludzie, którzy odgrywają historię i objawy choroby zgodnie ze scenariuszem.
Foto
Przez aplikację Zoom nadal można ćwiczyć zbieranie wywiadu medycznego, podejmowanie decyzji, diagnostykę różnicową czy planowanie leczenia, i wiele skomplikowanych zadań komunikacyjnych. Specyfika tak zapośredniczonej interakcji sprowadza się głównie do ograniczenia postrzegania zmysłowego, gdyż to jakość łącza internetowego determinuje prędkość, z jaką docierają bodźce wzrokowe i słuchowe. Podgląd własnego ekranu podczas rozmowy sprawia, że mimowolnie spoglądamy to na interlokutora, to na siebie samych, co może rozpraszać. Jednak relacja z pacjentem pozostaje prawdziwa, ponieważ po obu stronach monitora znajdują się żywi ludzie. Pacjenci standaryzowani są przeszkoleni do tego, aby zapewnić każdej grupie studentów takie same warunki do nauki, ale potrafią również dostosować się na bieżąco do nieprzewidzianych w scenariuszu zachowań studentów. Prezentują prawdziwe reakcje na nieprawdziwe okoliczności. Program Pacjenta Standaryzowanego "SP2B" realizowany jest od 2017 roku w ramach projektu „MediQ – symulacja w edukacji medycznej – program rozwojowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jakość relacji lekarza z pacjentem wpływa na trafność diagnozy, na ilość zażywanych leków, długość hospitalizacji oraz na skłonność do przestrzegania zaleceń. Ponadto lekarze posiadający dużą zdolność do empatii mają większe poczucie satysfakcji zawodowej, niższy poziom stresu oraz zmniejszone ryzyko wypalenia zawodowego.

autor: Aleksandra Klimek,
Centrum Symulacji Medycznej

kontakt