Informator uniwersytecki

Blask
European Association of Faculties of Pharmacy
W dniach 9-11 listopada 2020 odbyła się międzynarodowa, wirtualna konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Farmaceutycznych (European Association of Faculties of Pharmacy, EAFP) pod haslem „Synergism in Pharmacy Education: a New Dimension”. Jest to cykliczna, coroczna konferencja, w której uczestniczą przedstawiciele Wydziałów Farmaceutycznych zrzeszonych w Stowarzyszeniu. W kontekście umiędzynarodowienia nauczania warto podkreślić fakt przystąpienia Wydziału Farmaceutycznego UML do EAFP w 2018 roku. Była to niezwykle cenna inicjatywa, zważywszy na to, iż EAFP zrzesza wydziały farmacji wiodących europejskich uniwersytetów w celu ułatwienia kontaktów i współpracy między wydziałami oraz wspieranie wydziałów członkowskich w opracowywaniu i wymianie opinii na temat metod i programów nauczania.
Foto
W tym roku gospodarzem i organizatorem konferencji był University of Malta, Pharmacy Department. W wydarzeniu tym nie zabrakło akcentu związanego z Wydziałem Farmaceutycznym naszego Uniwersytetu. Jedno z doniesień konferencyjnych pt. 75 YEARS OF THE FACULTY OF PHARMACY OF THE MEDICAL UNIVERSITY OF LUBLIN –THE PILLAR OF PHARMACY EDUCATION IN EASTERN POLAND, przygotowane przez prof. Grażynę Białą i prof. Annę Malm, związane było z ważnym jubileuszem 75-lecia Wydziału obchodzonym w tym roku.

autor: prof. dr hab. Grażyna Biała,
Dziekan Wydziału Farmaceutycznego

kontakt