Informator uniwersytecki

Blask
Studenci biją „Blaskiem”
Czasopismo „Blask” skierowane jest do NAS (Nauczyciel, Administracja, Studenci), dlatego nie mogło w nim zabraknąć odrobiny miejsca właśnie dla najliczniejszej grupy – czyli studentów.

Wraz z drugim wydaniem ruszamy z rubryką studencką, w której będziemy Wam przedstawiać nowe projekty, bieżące wydarzenia i niezbędne informacje, którymi podzielą się przedstawiciele organizacji studenckich oraz kół naukowych. To również miejsce na uhonorowanie osiągnięć studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, ukazania ich drogi do sukcesu i poznania każdego z nich nieco bliżej. Nie ulega wątpliwości, że ta część „Blasku” z racji wielu przedsięwzięć podejmowanych przez naszych studentów wkrótce może się okazać najbardziej obszerną!

Pieczę nad rubryką studencką sprawować będzie Aleksandra Łomża, obecnie studentka czwartego roku kierunku lekarskiego oraz Przewodnicząca Organizacji Młodych Medyków, działającej przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.
Foto
„Pomimo wielu obowiązków z ogromną radością podjęłam funkcję współredaktora czasopisma „Blask”, traktując to bardziej jako formę relaksu, niż pracy. Zapewne niewielu czytelników zdaje sobie sprawę, że kierunek lekarski nie był moim pierwszym tropem. Będąc jeszcze w liceum, dosyć poważnie rozważałam obranie ścieżki dziennikarskiej lub aktorskiej, aniżeli medycznej. W życiu jednak jak w filmie przeplatają się różne scenariusze i tym sposobem, dziś obie drogi, choć na chwilę łączą się w jedną. Swoje doświadczenie opieram o liczne konkursy recytatorskie, literackie i polonistyczne, w których miałam przyjemność brać udział w trakcie nauki w szkole. I choć warsztat pracy dziennikarza nie jest mi na ten moment znany, jestem przekonana, że wytrwała praca, zamiłowanie do pisania i przede wszystkim – pokazywania historii drugiego człowieka, pozwoli mi podjąć nowe wyzwanie i wywiązać się z niego jak najlepiej. „ – Aleksandra Łomża
kontakt