Informator uniwersytecki

Blask
Nowi profesorowie w grupie dydaktycznej
Rada ds. Kształcenia UM w Lublinie, 30 września 2020 r. pozytywnie zaopiniowała zmianę stanowiska, 7 nauczycieli akademickich, na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników dydaktycznych. Poprosiliśmy by podzielili się z nami tym co pociąga ich najbardziej w nauczaniu studentów.
Foto
dr hab. n. med. Janusz Borowicz

Zakład Protetyki Stomatologicznej

Przedmiot którego uczę:

Protetyka stomatologiczna i technologie CAD/CAM

Dlaczego dydaktyka - co mnie pasjonuje w nauczaniu?

Jako kierownik Zakładu Protetyki opracowuję i aktualizuję programy nauczania oraz koordynuję zajęcia dydaktyczne. Prowadzę wykłady, seminaria i ćwiczenia ze studentami I, III, IV i V roku Stomatologii z zakresu protetyki przedklinicznej i klinicznej. W nauczaniu pasjonuje mnie przekazywanie wiedzy i doświadczenia, które kiedyś ja otrzymałem od swoich Profesorów i starszych kolegów.

Studentów lubię za…

W pracy ze studentami najbardziej podoba mi się rozbudzanie ich ciekawości poznawczej. Są dla mnie inspiracją. Zadają mądre i celne pytania, które dają do myślenia i wymuszają ciągłą potrzebę samokształcenia. Od wielu lat jestem opiekunem Studenckiego Koła Naukowego, organizuję cykliczny Konkurs dla Najlepszego Studenta Stomatologii, a także jestem członkiem jury cyklicznej Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów Stomatologii im. Michała Kłopotowskiego w Łodzi.


dr n. med. Wiesław Fidecki

Zakład Podstaw Pielęgniarstwa i Dydaktyki Medycznej, Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa

przedmiot którego uczę:

Podstawy pielęgniarstwa

Dlaczego dydaktyka - co mnie pasjonuje w nauczaniu?

Lubię przekazywać swoją wiedzę i umiejętności, mam satysfakcję jak studenci zainteresowani są tematyką poruszaną przeze mnie. Muszę być kreatywny, bo studenci inspirują mnie do ciągłego rozwoju siebie w sferze zawodowej.

Studentów lubię za…

Bo to ciekawi ludzie pozwalający mi spojrzeć na życie z różnej perspektywy. Praca ze studentami sprawia mi przyjemność.


dr Aneta Kościołek

Zakład Podstaw Pielęgniarstwa i Dydaktyki Medycznej, Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa

przedmiot którego uczę:

Podstawy pielęgniarstwa i Badania Naukowe na kierunkach: Pielęgniarstwo i Położnictwo,
studia I st.; Pielęgniarstwo wielokulturowe na kierunku Pielęgniarstwo, studia II st.

Dlaczego dydaktyka - co mnie pasjonuje w nauczaniu?

Według mojej opinii mam dobry kontakt ze studentami, a w nauczaniu staram się uwzględniać ich indywidualne możliwości i potrzeby. Mam satysfakcję z osiągnięć moich studentów, a jednocześnie motywuję ich do dalszego rozwoju. Wykonując pracę, zarówno jako nauczyciel, jak i pielęgniarka kieruję się misją Wydziału „Człowiek jest tyle wart, na ile pomaga drugiemu”.

Studentów lubię za…

Studentów lubię za ich asertywność, kreatywność oraz zaangażowanie w powierzone zadanie.


dr n. med. Katarzyna Sarna-Boś

Zakład Protetyki Stomatologicznej

przedmiot którego uczę:

Nauczanie przedkliniczne w protetyce,
Protetyka stomatologiczna,
Pre-clinical teaching in prosthetic dentistry,
Prosthetic dentistry
Dlaczego dydaktyka - co mnie pasjonuje w nauczaniu?

W nauczaniu pasjonuje mnie przede wszystkim świadomość, że kształtuję przyszłe pokolenia dentystów. Mam możliwość przekazania swojej wiedzy, jednocześnie ją poszerzając. Wymiana wiedzy, umiejętności i wartości poprzez wzajemne słuchanie daje możliwość ciągłego kształtowania siebie zarówno w kierunku naukowym, jak również społecznym.

Studentów lubię za…

Studentów lubię za ich dociekliwość, zaangażowanie, ponieważ każdy jest inny. Konfrontacja z młodszym pokoleniem poszerza moje horyzonty. Ja uczę studentów, ale oni mnie również uczą. Podoba mi się poznawanie nowych, interesujących młodych ludzi, którzy chcą zdobywać wiedzę, zyskuję dzięki temu ogromną dawkę pozytywnej energii.


dr n. med. Jarosław Sobieszczański

Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją

przedmiot którego uczę:

Stomatologia Zachowawcza z Endodoncją, Nauczanie przedkliniczne w Stomatologii Zachowawczej, Nauczanie Przedkliniczne w Endodoncji, w języku polskim i angielskim

Dlaczego dydaktyka - co mnie pasjonuje w nauczaniu?

Dydaktyka daje możliwość przekazania wiedzy, daje satysfakcję i spełnienie zawodowe. Ucząc innych, rozwijam się sam i mam świadomość realizowania ważnego celu w życiu. Stosując sprawdzone, ale także nowoczesne i niestandardowe metody dydaktyczne, mam możliwość kształtowania świadomości i postaw nowych pokoleń lekarzy dentystów, co uważam za przywilej.

Studentów lubię za …

Studentów lubię, ponieważ lubię ludzi. Lekarz i nauczyciel powinien lubić ludzi. Studenci wnoszą świeże spojrzenie na rzeczywistość. Można ich uczyć i uczyć się od nich. Wiele radości daje mi dyskutowanie z młodymi ludźmi i obserwacja jak zmieniają się w ciągu lat spędzonych na Naszej Uczelni.


dr hab. n. med. Barbara Tymczyna-Borowicz

Kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją UM w Lublinie

Dlaczego dydaktyka-co pasjonuje mnie w nauczaniu?

W dydaktyce pasjonuje mnie proces nabywania przez studentów kompetencji stanowiących pomost pomiędzy wiedzą, a umiejętnościami niezbędnymi w pracy zawodowej. Jako Prezydent Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej „Sapientia”, a także potomek Twórcy Polskiej Szkoły Technologii Kształcenia Profesora Leona Leja, jestem zwolennikiem metod nauczania wykorzystujących potencjał umiejętności miękkich, takich jak praca w grupie, zdolność do współpracy, nauczanie przez doświadczenie i symulacje oraz wspieranie samodzielności.

Studentów lubię za…

W pracy ze studentami lubię precyzyjne artykułowanie oczekiwań, otwartość, konstruktywną krytykę, asertywność, a nade wszystko element zaskoczenia.


dr hab. n. med. Zofia Danilczuk
Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej


redakcja: Kasia Flor,
Sekcja Organizacyjno-Informacyjna

kontakt