Informator uniwersytecki

Blask
Ankieta potrzeb i oczekiwań na temat informacji wewnętrznej
Szanowni Państwo, zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety, która powstała w celu ułatwienia wspólnej pracy całej społeczności akademickiej. Badanie dotyczy komunikacji wewnętrznej na naszym Uniwersytecie. Odpowiedzi są anonimowe, zatem jest to niepowtarzalna okazja do tego, aby włączyć się w udoskonalanie procesów zarządzania informacją na uczelni. Wyniki niniejszej ankiety wyznaczą kierunki działań Blasku oraz posłużą do opracowania rozwiązań usprawniających komunikację w środowisku akademickim Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Foto

Wypełnij ankietęAnkietę będzie można wypełnić do końca listopada. Po zakończeniu zbierania informacji, wyniki zaprezentujemy na łamach BLASKu.
kontakt