Informator uniwersytecki

Blask
Konferencja MedIQ 2020
VIII Konferencja Edukacji i Symulacji Medycznej MedIQ 2020 miała wyjątkowy charakter, ponieważ ze względu na panujące obostrzenia musiała odbyć się w późniejszym, niż co roku terminie oraz w zmienionej formule. Ze względu na epidemię, całość konferencji odbyła się on-line. Dzięki zaangażowaniu członków Studenckiego Koła Naukowego Symulacji Medycznej na czele z przewodniczącą Paulą Szlendak oraz Komitetu Organizacyjnego na czele z Prorektorem prof. Kamilem Torres udało się stworzyć święto edukacyjne nieustępujące poprzednim edycjom.
MedIQ
CHĘTNYCH NIE BRAKOWAŁO
W tym roku, mieliśmy rekordową frekwencję uczestników z całej polski – aż 250 studentów różnych kierunków. W ramach tegorocznej konferencji przygotowaliśmy 5 sesji naukowych, na które zostało zakwalifikowanych 60 najlepszych abstraktów. Dodatkowo każdy uczestnik miał możliwość wzięcia udziału w 2 spośród 16 ciekawych i wartościowych warsztatów symulacyjnych, prowadzonych przez nauczycieli akademickich naszej uczelni.
ZAWODY SIMCHALLENGE
Ostatnią, tradycyjną częścią były dobrze wszystkim znane i lubiane zawody SimChallenge, które również odbyły się w wersji wirtualnej, dzięki wsparciu firmy Simedu. Bardzo cieszymy się, że JM Rektor prof. Wojciech Załuska zgodził się objąć to wydarzenie Honorowym Patronatem oraz zaszczycił nas swoją obecnością podczas wykładów inauguracyjnych.
PODZIĘKOWANIA
Składamy wszystkim serdeczne podziękowanie za wkład i zaangażowanie w to wyjątkowe wydarzenie, a szczególnie: prof. Annie Torres, prof. Andrzejowi Stepulakowi, prof. Kamilowi Torres, prof. Jarogniewowi Łuszczki oraz wszystkim członkom komisji oceniających prace studenckie i prowadzącym warsztaty symulacyjne. Mamy nadzieję, że przyszłoroczna konferencja MedIQ 2021 odbędzie się w dotychczas praktykowanej – kontaktowej formule i będzie kolejnym wielkim sukcesem edukacyjnym Naszej Uczelni.

źródło: dr n. med. Grzegorz Witkowski, koordynator konferencji

redakcja: Kasia Flor, Sekcja Organizacyjno-Informacyjna

© 2021 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie