Informator uniwersytecki

Blask
Bezpieczny powrót na zajęcia
Obserwując na bieżąco sytuację w kraju podejmowany jest szereg dyskusji i działań, aby na naszej uczelni zapewnić bezpieczeństwo w związku z panującą pandemią, ale i umożliwić studentom komfortowe uczestnictwo w zajęciach. Uniwersytet Medyczny w Lublinie jako uczelnia medyczna charakteryzuje się wysoką potrzebą zajęć prowadzonych w formie kontaktowej ze względu na specyfikę uczonych zawodów. Mając na uwadze konieczność prowadzenia zajęć stacjonarnych dla zapewnienia odpowiedniej jakości kształcenia studentów, ale także ich bezpieczeństwo władze uczelni wydały zarządzenia mające na celu stopniowy powrót do metod nauki do których byliśmy przyzwyczajeni.
Bezpieczny powrót na zajęcia
NIE WSZYSTKO NA RAZ

W związku z trwającym w kraju stanem epidemii zajęcia dydaktyczne takie jak wykłady, seminaria, lektoraty języków obcych, ćwiczenia z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz ćwiczenia prowadzone w ramach pracowni komputerowych kontynuowane są na naszej uczelni wyłącznie w formie kształcenia zdalnego.

ZARZĄDZENIA

Pozostałe formy zajęć dydaktycznych zostają stopniowo przywracane do formy kontaktowej. Szczegółowy harmonogram powrotu do zajęć stacjonarnych jest dostępny w Zarządzeniu nr 179/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w sprawie sposobu prowadzenia kształcenia w roku akademickim 2020/2021 w okresie zaliczenia Miasta Lublin do obszaru kraju będącego obszarem czerwonym z dnia 23 listopada 2020r. oraz w Komunikacie Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki z dnia 27 listopada 2020r. Władze Uczelni podjęły tą decyzję w zgodzie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego oraz z niezmiennie szczególną dbałością o zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim członkom społeczności akademickiej powracającym do naszych budynków.
BEZPIECZEŃSTWO
Wszystkie Wydziały reagują na bieżąco na otrzymywane w związku z tym procesem pytania i sugestie. W obiektach funkcjonuje specjalnie zaprojektowana organizacja ruchu zapobiegająca grupowaniu się. We wszystkich budynkach przeprowadzana jest regularna dezynfekcja zgodnie z przepisami wewnętrznymi Uczelni. Plan zajęć uwzględnia zasady bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego oraz dopuszczalną liczbę osób przebywających jednocześnie w budynkach. Pamiętajmy, aby bezwzględnie przestrzegać zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i higieny, nośmy maseczki, dezynfekujmy ręce oraz nie przebywajmy w obiektach w czasie nie przewidzianym planem zajęć. W ten sposób razem skutecznie zadbamy o bezpieczeństwo nas wszystkich w tym szczególnie trudnym czasie.

autor: Magdalena Fatyga-Ładoszek, Sekcja Organizacyjno-Informacyjna

© 2021 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie