Informator uniwersytecki

Blask
Innowacja w edukacji medycznej – symulacja medyczna on-line w dobie pandemii
Tytuł – Innowacja w edukacji medycznej – symulacja medyczna on-line w dobie pandemii.

autorzy – Anna Torres, Ewa Domańska‐Glonek, Wojciech Dzikowski, Jan Korulczyk, Kamil Torres

data publikacji – 17 Maj 2020 r.

wydanieMedical Education 2020 May – liczba punktów MNiSW: 140 pkt

język – angielski
Innowacja w edukacji medycznej
opis autora:

W początkowym okresie pandemii SARS-CoV-2, w obliczu przerwania edukacji stacjonarnej i zamknięcia CSM, jako koordynator kursu „Medycyna Wieku Podeszłego” stanęłam przed problemem: „Jak w takich warunkach stosować metodę symulacji w kształceniu studentów, i czy jest to w ogóle możliwe?” Wraz z zespołem zdecydowaliśmy, że nie chcemy pozbawiać studentów szansy na skorzystanie z możliwości doskonalenia umiejętności oferowanych przez tę metodę i w ciągu 2 tygodni zmodyfikowaliśmy kurs tak, aby dostosować go do edukacji zdalnej i jednocześnie nie zrezygnować z symulacyjnego charakteru zajęć. Analiza przeprowadzonych scenariuszy i informacji zwrotnych od studentów wykazała, że udział w scenariuszach prowadzonych on-line w czasie rzeczywistym, może stanowić alternatywę dla symulacji stacjonarnych, umożliwiając ćwiczenie i doskonalenie wielu umiejętności w tym: krytycznego myślenia i diagnozowania w oparciu o posiadaną wiedzę i dostępne informacje, ustalania priorytetów, podejmowania decyzji, racjonalnego wykorzystywania środków i podziału zadań, wielozadaniowości, efektywnej komunikacji z pacjentem i członkami zespołu oraz pracy pod presją czasu i stresu.

Zdecydowaliśmy opisać nasz innowacyjny pomysł edukacyjny oraz doświadczenia i refleksje z nim związane. Treść artykułu znalazła uznanie w opinii międzynarodowej, ponieważ została zaakceptowana do publikacji w jednym z najbardziej prestiżowych czasopism edukacyjnych – Medical Education: Transition to on‐line is possible: solution for simulation‐based teaching during pandemic".
© 2021 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie