Informator uniwersytecki

Blask
Dzień Jakości Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Zwykle pod koniec roku staramy się podsumować minione miesiące, przyglądamy się naszym dokonaniom, robimy plany na następny rok. Dlatego grudzień na naszej uczelni upływa pod znakiem jakości. Nie dając się przytłoczyć zawirowaniom ostatniego, dla wszystkich trudnego, półrocza Uniwersytet Medyczny w Lublinie jeszcze mocniej stawia na wysoki poziom. 4 grudnia br. odbył się pierwszy „Dzień Jakości Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” (DźJUML) pod hasłem „Jakoś vs. Jakość?”.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Centrum Edukacji Medycznej w formie online na platformie ZOOM. Spotkanie otworzył JM Rektor prof. Wojciech Załuska, a całość prowadził Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki prof. Kamil Torres. Ze swoimi wykładami wystąpiło 19 prelegentów, a w szczytowym momencie było ponad 180 uczestników transmisji na żywo.

Poruszane były tematy między innymi standardów nauczania i przyznawania punktów ECTS, tworzenie i aktualizacja sylabusów. Nie zabrakło wniosków na temat akredytacji PKA. BLASK także miał swoje 5 minut podczas spotkania!

Jaka jest geneza powstania „Dnia Jakości UML”? Najlepiej będzie oddać głos osobom, które są odpowiedzialne za zorganizowanie całego wydarzenia. Dlatego pozwoliłam sobie zdać kilka pytań Prorektorowi ds. Kształcenia i Dydaktyki prof. Kamilowi Torres oraz kierowniczce Centrum Innowacji i Akredytacji Magdalenie Staśkiewicz.

Jak to się stało i skąd wziął się pomysł na takie wydarzenie?
prof. Kamil Torres:
Ten pomysł towarzyszył mi od kilku lat. Spotykając się ze studentami i nauczycielami wiele razy używaliśmy terminu jakość kształcenia. Prowadząc rozmowy często orientowaliśmy się, że pod tym terminem można rozumieć bardzo dużo, a często nie mówiliśmy o tym samym. Dzięki zaangażowaniu w działania polegające na opiece nad jakością kształcenia, bo taki termin preferuję, szybko udało się znaleźć grono wykładowców i jak się okazało także wielu uczestników spotkania.

Magdalena Staśkiewicz: Pomysł na organizację Dnia Jakości ewoluował przez dłuższy czas – zaczęło się od planu organizacji webinarium na temat akredytacji PKA, w kolejnych dniach pojawiały się nowe pomysły na kolejne wystąpienia. Ostatecznie, ciekawych prezentacji mieliśmy tak wiele, że nie zostało za dużo czasu na informacje o akredytacji!

Jaki był cel „Dnia Jakości” i czy został osiągnięty?
K.T.:
Celem zespołu organizacyjnego było rozpoczęcie dialogu o jakości. Czeka nas bardzo interesujący, ale intensywny czas, gdzie będziemy poprawiać i ulepszać istniejące programy, dbać o odpowiedź zwrotną nauczycieli i studentów. To wymaga dialogu i systemowych rozwiązań administracyjnych. Mamy już dobry początek nadany chociażby przez zespół Jakości Kształcenia oraz pana Profesora Łukasza Komstę. Jednakże ta opieka nad jakością jest ustawiczna, a pytanie jakoś czy jakość powinno nam towarzyszyć.

M.S.: Celem DźJUMLi było zwrócenie uwagi społeczności naszej uczelni na to jak ważna jest jakość, szczególnie kiedy mówimy o kształceniu przyszłych pokoleń medyków w naszym kraju. Zaskakujące dla wielu z nas mogło być, jak wiele aspektów jakości należy wziąć pod uwagę planując kształcenie w uczelni medycznej – od standardu, macierzy, ECTS i sylabusów poprzez etykę, profesjonalizm aż po uczelniany system dbania o zapewnienie jakości czy Biuro Karier. Czy cel został osiągnięty? – odpowiedź należy do Państwa.
Czy „Dzień Jakości” będzie kontynuowany w kolejnych latach i stanie się wydarzeniem cyklicznym? (Czy forma online sprawdziła się? Jakie są plany i pomysły na to wydarzenie?)
K.T.:
Wsłuchując się w głosy uczestników chcemy jako CEM kontynuować ten projekt. Mamy już kilku wykładowców zainteresowanych ze Stanów, Wielkiej Brytanii i Poznania. Nie wiem czy formuła online będzie kontynuowana, ale chcielibyśmy poszerzyć o sesje warsztatowe kształtujące kompetencje dydaktyczne. Chcielibyśmy, aby DZIUMLA była cykliczna. Na wiosnę czeka nas edycja studencka.

M.S.: Zdecydowanie planujemy kolejne edycje – już wiosną zamierzamy zorganizować webinarium dla studentów wszystkich kierunków. To ważne, aby również młodzież zapoznała się tak z teoretycznymi podstawami funkcjonowania kształcenia jak również z pełną ofertą uczelni obejmującą narzędzia wspomagające proces uczenia się i wchodzenia na rynek pracy. Wydaje się, że formuła organizacji wydarzenia w sieci sprawdza się w pełni – jednak jeśli tylko warunki epidemiczne pozwolą, będziemy chcieli spotkać się osobiście. Moim zdaniem spotkania „w realu” pozwalają na więcej form interakcji, rozmów w podgrupach na interesujące tematy. Zresztą, chyba wszyscy za tym już mocno tęsknimy…
Dziumla
Została opracowana ankieta dla uczestników spotkania. Czy poza ankietą pojawiły się już jakieś opinie i informacje zwrotne na temat wydarzenia?
K.T.: Tak to Noworoczna niespodzianka. Ukaże się w naszym grudniowo-styczniowym numerze BLASKU.

Dla tych, którzy nie mogli być z nami na żywo prezentujemy nagranie z „I Dnia Jakości Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” i gorąco zachęcamy do obejrzenia. Dla uczestników została także przygotowana ankieta. Wyniki posłużą ulepszaniu kolejnych wydarzeń tego typu.
ANKIETA

FILM Z DŹJUML: Otwórz

redakcja: Kasia Flor, Sekcja Organizacyjno-Informacyjna

© 2021 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie