Informator uniwersytecki

numer 004
luty 2021

Akredytacja na Wydziale Farmaceutycznym

widok z góry budynku collegium pharmaceuticum

W dniach 14 i 15 stycznia b.r. miała miejsce kolejna, już trzecia w tym roku, wizytacja dokonana przez ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej na Wydziale Farmaceutycznym, po kosmetologii i analityce medycznej, tym razem na kierunku farmacja (ocena programowa). W trakcie wizytacji, zarówno spotkania z władzami uczelni i wydziału, nauczycielami akademickimi, studentami, interesariuszami zewnętrznymi, jak i większość hospitacji zajęć odbyła się on-line. Przegląd bazy dydaktycznej jednostek realizujących przedmioty na kierunku farmacja odbył się w formie wirtualnego spaceru, podobnie jak ocena bazy bibliotecznej. Niektóre hospitacje wybranych zajęć miały miejsce w formie transmisji live z zajęć prowadzonych w formie stacjonarnej.

 

autor: prof. dr hab. n. farm. Grażyna Biała,
Dziekan Wydziału Farmaceutycznego

panorama sali ćwiczeniowej
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie