Informator uniwersytecki

numer 004
luty 2021

Nowi profesorowie w grupie dydaktycznej

Rada ds. Kształcenia UM w Lublinie 30 października oraz 26 listopada 2020 r. pozytywnie zaopiniowała zmianę stanowiska łącznie 6 nauczycieli akademickich na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników dydaktycznych. Poprosiliśmy by napisali kilka słów o sobie.

zdjęcia 3 nowych prof. dydaktycznych

dr n. med. Agnieszka Bartoszek 
Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Wydział Nauk o Zdrowiu  

Przedmiot którego uczę:
Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne 

Dlaczego dydaktyka - co mnie pasjonuje w nauczaniu?
W nauczaniu pasjonuje mnie rozbudzanie ciekawości studenta i „drążenie tematu” nad którym wspólnie pracujemy. Widok starających się studentów i zadowolonych seniorów na zajęciach jest  bezcenny. Mam poczucie, że nie jest to dla nich „stracony czas”.

Studentów lubię za…
Studentów lubię za zadawanie ciekawych pytań, zaangażowanie i empatię podczas pracy z osoba starszą. Cieszę się, obserwując zmiany, jakie w nich zachodzą. Widzę w nich obiecujących ludzi, którzy chcą realizować swoje marzenia.dr n. farm. Dariusz Duma
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Przedmiot którego uczę:

 • Chemia kliniczna,
 • Systemy jakości i akredytacja laboratoriów,
 • Diagnostyka laboratoryjna

Dlaczego dydaktyka - co mnie pasjonuje w nauczaniu?
Bardzo lubię prowadzić zajęcia ze studentami - przekazywać młodym ludziom swoją wiedzę i umiejętności praktyczne najlepiej jak potrafię, a także tłumaczyć trudne zagadnienia i obserwować, jak stają się one zrozumiałe nawet dla nieco słabszych studentów.

Studentów lubię za...
Studentów lubię za to, że nie można się z nimi nudzić, jak też za to, że każdy z nich jest inny, co sprawia, że bycie nauczycielem akademickim jest pasjonujące.dr n.med. Katarzyna Kocka
Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego
Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej

Przedmiot, którego uczę:
Podstawowa Opieka Zdrowotna

Dlaczego dydaktyka - co mnie pasjonuje w nauczaniu?
Nauczanie to nie tylko praca i przekazywanie wiedzy ale również spotkanie z drugim człowiekiem, lubię współpracować z młodymi ludźmi, pomagać w zdobywaniu doświadczenia zawodowego,  uczyć szacunku i empatii.

Studentów lubię za …
Kreatywność, radość jaka czerpią z życia, chęć zdobywania wiedzy, świeżość spojrzenia na świat i otaczającą  rzeczywistość oraz siłę do pokonywania trudności.

zdjęcia 3 nowych prof. dydaktycznych

dr n. farm. Rafał Pietraś
Katedra i Zakład Chemii Leków

Przedmiot którego uczę:

 • Chemia leków,
 • Ocena jakości leków,
 • Analityczne aspekty kontroli jakości leków,
 • Chemia kosmetyczna II,
 • Surowce przeciwwolnorodnikowe i promieniochronne

Dlaczego dydaktyka - co mnie pasjonuje w nauczaniu?
Praca dydaktyka to wielki przywilej, odpowiedzialność ale również satysfakcja. Przekazywanie wiedzy jest podstawowym elementem zapewniającym instytucjonalną spójność w rozwoju naukowym młodych pokoleń. W pracy dydaktyka najciekawsze jest podejmowanie wyzwań, rozwój oraz przekazywanie wiedzy. 

Studentów lubię za...
W pracy ze studentami najbardziej lubię kreatywność i spostrzegawczość młodzieży, które często stanowią duże wyzwanie i są bardzo motywujące.


dr n. farm. Beata Wojtysiak-Duma
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Przedmiot którego uczę:

 • Chemia kliniczna,
 • Diagnostyka laboratoryjna,
 • Praktyczna nauka zawodu 

Dlaczego dydaktyka - co mnie pasjonuje w nauczaniu?
Największą satysfakcję daje mi przekazywanie wiedzy jak również umiejętności związanych z wykonywaniem zawodu diagnosty laboratoryjnego.

Studentów lubię za...
Praca dydaktyczna daje mi możliwość poznania młodych, interesujących ludzi, którzy sprawiają, że mogę spojrzeć na życie z innej perspektywy.dr n.med. Ilona Wójcik-Chęcińska

Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją

Przedmiot którego uczę:

 • Nauczanie przedkliniczne w endodoncji,
 • Nauczanie przedkliniczne w stomatologii zachowawczej,
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją,
 • Gerostomatologia – w języku polskim i angielskim

Dlaczego dydaktyka - co mnie pasjonuje w nauczaniu?
Nauczanie zawodu jest dla mnie połączeniem pasji i zainteresowań, ale przede wszystkim przywilejem pracy z młodymi ludźmi. Cieszy mnie poznawanie nowych,  ciekawych osób, które motywują mnie do rozwoju i pracy. Lubię się uczyć, zdobywać nowe umiejętności, a przekazywanie studentom wiedzy  oraz doświadczenia  daje mi poczucie sensu i spełnienia.

Studentów lubię za...  
Studentów lubię za bezkompromisowość, entuzjazm, energię. Szanuję indywidualizm każdego z nich, ale szczególną satysfakcję sprawia mi gdy studenci współdziałają i współpracują w grupie. Uczy to odpowiedzialności za siebie i innych, co w zawodzie medycznym jest jedną z ważniejszych umiejętności.

redakcja: Kasia Flor,
Sekcja Organizacyjno-Informacyjna

© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie