Informator uniwersytecki

numer 004
luty 2021

Współpraca ze szkołami – inwestycja w przyszłych studentów

Współpraca uczelni wyższych ze szkołami średnimi jest bardzo ważna, a z działań z w ramach niej podejmowanych płyną ogromne korzyści dla zaangażowanych stron. Uczniowie poznają struktury i zwyczaje akademickie i przede wszystkim maja kontakt z wykładowcami, co pozwala im na rozwijanie pasji i zainteresowań oraz poznanie wymarzonego kierunku studiów „od podszewki”. Uczelnie wyższe mają możliwość zaprezentowania swojej oferty edukacyjnej, poznania swoich przyszłych kandydatów i wskazania im kierunku rozwoju, dzięki czemu mają szanse na pozyskanie w przyszłości wartościowych studentów.
uśmiechnięta dziewczyna z książkami, słuchawkami do słuchania mu
Na przełomie listopada i grudnia pracownicy Biura Karier przeprowadzili 12 spotkań online z uczniami. Webinary dotyczyły przede wszystkim problematyki wyboru zawodu oraz ścieżki edukacyjnej, a także oferty edukacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Uczniowie mieli okazję zobaczyć jak wygląda świadomy wybór kierunku studiów z uwzględnieniem predyspozycji, cech osobowości i charakteru, zwłaszcza wybierając kierunek studiów z obszaru zawodów medycznych. Zainteresowani uczniowie skorzystali także z indywidualnego badania predyspozycji i rozmowy z doradcą zawodowym. Mieli też możliwość rozwiania wielu wątpliwości, jakie pojawiają się u młodych ludzi u progu wyboru swojej drogi zawodowej.

Zapoczątkowana przez Biuro Promocji współpraca Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ze szkołami średnimi będzie kontynuowana przez Biuro Karier. Wszystkich Pracowników Uczelni, Studentów, Koła Naukowe i Organizacje Studenckie chcące współtworzyć tą współpracę oraz dzielić się wiedzą i pasją do nauki z uczniami szkół średnich zachęcamy do kontaktu z Joanna Tęsną z Biura Karier (tel. 81 448 50 75, e-mail: joanna.tesna@umlub.pl).


autor: Joanna Tęsna,
Biuro Karier

© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie