Informator uniwersytecki

numer 004
luty 2021
150

Rekrutacja do Programu Pacjenta Standaryzowanego

Poszukujemy kandydatów na pacjentów standaryzowanych 

Trwa rekrutacja do Programu Pacjenta Standaryzowanego. Poszukujemy osób w różnym wieku, które chcą spędzić wolny czas w pożyteczny sposób.

Pacjent standaryzowany to człowiek specjalnie przygotowany do tego, żeby realistycznie i dokładnie odtworzyć historię przebiegu danego przypadku medycznego, demonstrując fizyczne i emocjonalne symptomy choroby prawdziwego pacjenta. Dostęp do szpitali jest ograniczony, a symulacja pozwala trenować wybrane umiejętności w bezpiecznych warunkach. 

Rozmaite zagadnienia z programu nauczania, za pomocą scenariusza są przekształcane w historię choroby konkretnego człowieka. Pacjent symulowany/standaryzowany na podstawie scenariusza wciela się na czas zajęć w opisaną w nim osobę. Nie tylko jej historię, ale też język ciała, wygląd zewnętrzny oraz cechy emocjonalne i osobowość. Studenci także stają się niejako aktorami podczas realizacji scenariusza, ponieważ wcielają się w lekarzy, którzy muszą tu i teraz pomóc temu konkretnemu pacjentowi. Symulanci reagują na ich zachowania nie tak, jakby byli studentami, ale tak, jakby byli lekarzami.

pacjent symulowany rozpacza przy łóżku z fantomem

Zainteresowany? Jeśli chcesz zostać pacjentem standaryzowanym, napisz lub zadzwoń:
Aleksandra Klimek aleksandraklimek@umlub.pl
nr tel.: 781 169 049

Kto może zostać pacjentem standaryzowanym?

Przede wszystkim potrzeba pozytywnej motywacji, chęci do nauki. Wspierając młodych lekarzy w nauce można przysłużyć się nie tylko samym studentom, ale wszystkim przyszłym pacjentom, swojej i mojej rodzinie. Poszukujemy osób odpowiedzialnych i punktualnych. Wystarczy, że potrafisz wczuć się w rolę pacjenta chorego na wybraną chorobę, nauczyć się roli na pamięć i w powtarzalny sposób ją odegrać. Realizowane scenariusze są na tyle różnorodne, że każdy może znaleźć coś dla siebie. Elastyczny grafik pozwoli pogodzić to zajęcie z każdą pracą zawodową. Najwięcej zajęć odbywa się między godziną 8:00, a 14:00, ale egzaminy z udziałem pacjentów standaryzowanych trwają czasem nawet do 20:00. Studenci nie wykonują na pacjentach standaryzowanych żadnych inwazyjnych procedur. Nie zajrzą w zęby, nie założą wkłucia, od tego mają specjalne trenażery. Mogą natomiast zbadać palpacyjnie głowę, brzuch, zmierzyć ciśnienie itp. Czas trwania pojedynczego scenariusza rzadko przekracza 45 minut, toteż ilość informacji do zapamiętania w ramach roli nie sprawi nikomu kłopotu. Oparcie scenariuszy na prawdziwych/prawdopodobnych przypadkach oraz to, że zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sposób bardzo zbliżony do rzeczywistych gabinetów i oddziałów ratunkowych, pozwala pokazać realny czas potrzebny na wykonanie wszystkich niezbędnych czynności. Od mierzenia temperatury przez zebranie rzetelnego wywiadu po badanie fizykalne. Dzięki temu studenci mogą nauczyć się prawidłowego działania w prawidłowym czasie.

Program Pacjenta Standaryzowanego jest częścią projektu pod nazwą „MediQ – symulacja w edukacji medycznej – program rozwojowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” jest efektem dbałości Uczelni o ciągły rozwój i poszerzanie swojej oferty edukacyjnej w zakresie nauk medycznych. Przedsięwzięcie jest zaplanowane na lata 2016-2021. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa V: "Wsparcie dla obszaru zdrowia", działanie 5.3: "Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych”.

Regulamin oraz formularz zgłoszenia dostępny na stronie projektu MediQ.

 

Aleksandra Klimek, Centrum Symulacji Medycznej

© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie