Informator uniwersytecki

numer 004
luty 2021

3 słowa o sobie – Łukasz Turczyński

imię i nazwisko:  Łukasz Turczyński

jednostka i funkcja: Kierownik Dziekanatu Międzywydziałowego Centrum Dydaktycznego UM w Lublinie

Łukasz Turczyński
Czym zajmuję się w swojej jednostce:
Dziekanat Międzywydziałowego Centrum Dydaktycznego, to najmłodszy wśród Dziekanatów UM w Lublinie. Od września 2020 roku, razem z Kolegium Dziekańskim MCD, zajmowaliśmy się organizowaniem biura i struktury dziekanatu. Obecnie mamy już swoją siedzibę i sprzęt niezbędny do pracy. Według mnie jednak najważniejszy jest  Zespół  Ludzi  związanych z naszą jednostką. Dzięki współpracy w Zespole staramy się efektywnie wywiązywać z obowiązków wobec wszystkich Pracowników tworzących MCD, a także wdrażać  w życie liczne pomysły zapewniające rozwój Dziekanatu i Międzywydziałowego Centrum Dydaktycznego.

Z czym przychodzą do mnie studenci a z czym nauczyciele:
W MCD planujemy uruchomienie pierwszego kierunku studiów od następnego roku akademickiego. Postaram się, aby dla naszych przyszłych studentów dziekanat był przyjaznym miejscem, w którym spotkają się z profesjonalnym wsparciem i życzliwością.

Nauczycielom akademickim pomagam głównie w sprawach organizacyjnych  związanych z działalnością wydziału. Staram się wyjaśniać wątpliwości, które pojawiają się przy załatwianiu różnych formalności, np. przy awansach lub konkursach na etaty.

Za co lubię swoją pracę:
Swoją pracę lubię za możliwość pracy zespołowej i za różnorodność wyzwań.

W wolnym czasie…
Moim hobby są górskie wędrówki i lotnictwo. Relaksuję się przy dobrej muzyce i fotografowaniu.

Znajdziecie mnie:
Dziekanat Międzywydziałowego Centrum Dydaktycznego
budynek CSM, ul. Chodźki 4
parter, pokój 023
lukasz.turczynski@umlub.pl
tel. 81 448 7500

© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie