numer 005
marzec 2021

System przeprowadzania egzaminu OSCE - chwalimy się

Kolejne uczelnie pracują nad wprowadzeniem egzaminu OSCE, natomiast nasz Uniwersytet już może pochwalić się bardzo sprawnym systemem przeprowadzania tego egzaminu. Nic dziwnego, że wbudza on ciekawość na innych uczelniach. W lutym gościliśmy przedstawicieli Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na naszym egzaminie OSCE w Centrum Symulacji Medycznej. O przebiegu wizyty opowiedziała nam Prodziekan Wydziału Lekarskiego dr hab. Katarzyna Drabko.


Na ostatnich egzaminach OSCE mieliśmy gości z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, prawda?

Tak, w trakcie II tury (15-17 lutego) egzaminu OSCE (Obiektywnego Strukturyzowanego Egzaminu Klinicznego) dla VI roku, gościliśmy dziekana Wydziału Lekarskiego pana prof. Andrzeja Hendricha i dwóch prodziekanów odpowiedzialnych za organizację egzaminu OSCE na kierunku lekarskim, panią dr hab. Katarzynę Zatońską oraz panią dr hab. Marzenę Zielińską. Ponieważ Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu dopiero od tego roku wdraża egzaminy OSCE, chcieli się przyjrzeć, jak to wygląda w praktyce na naszej uczelni.

Jak przebiegało spotkanie?

Podczas pierwszej części wizyty Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki prof. Kamil Torres opowiedział w jaki sposób doszliśmy do momentu, w którym jesteśmy teraz. Jak wyglądała organizacja oraz pokonywanie kolejnych etapów, aż do pierwszego pełnoprofilowego egzaminu OSCE zawierającego VI stacji, który na naszej uczelni odbył się 2 lata temu. W ubiegłym roku ze względów epidemiologicznych egzamin odwołano, natomiast w tym roku został rozszerzony o kolejną stację. W tej chwili nasz egzamin końcowy obiektywnych umiejętności klinicznych dla studentów ma VII stacji, które odpowiadają dziedzinom medycyny reprezentowanym na lekarskim egzaminie końcowym. 

Obecnie obserwuje się bardzo duże zainteresowanie wdrażaniem egzaminów OSCE we wszystkich uczelniach medycznych. Powodem tego jest między innymi obowiązujący od 2019 roku nowy standard kształcenia na kierunku lekarskim, który zawiera rekomendacje wprowadzenia egzaminu praktycznego przeprowadzanego na takich zasadach jak egzamin OSCE. Stąd, wśród pozostałych uczelni medycznych, chęć poznania gotowych i już zaadaptowanych rozwiązań. 

Dziekani obejrzeli naszą infrastrukturę: całe Centrum Symulacji ze szczególnym uwzględnieniem właśnie sal przeznaczonych do egzaminów OSCE, tzw. sal OSCE. Kolejnym etapem wizyty było przyjrzenie się samemu egzaminowi w praktyce. Tego dnia egzamin był prowadzony z trzech stacji: z psychiatrii, pediatrii i medycyny ratunkowej. Ten egzamin jest, jak sama nazwa wskazuje, ustrukturyzowany, dzięki czemu minimalizuje subiektywizm egzaminatora, wyraźnie pokazując w jakim stopniu student daną procedurę opanował. 

Czy to był ostatni element wizyty?

Kolejną, trzecią częścią tej wizyty była prezentacja naszych systemów informatycznych, które zostały zaimplementowane do tego, żeby prowadzić praktyczne nauczanie kliniczne oraz egzaminy. Dziekani z Wrocławia zapoznali się z systemem CMET, oglądali nasze checklisty oraz zasady ich tworzenia. Ta część zrobiła na nich bardzo duże wrażenie, ponieważ zobaczyli, że odpowiednie przygotowanie ze strony technicznej umożliwia realizację tych zadań w miarę sprawnie. 

Dziekanom zaimponowała organizacja całego zespołu zaangażowanego w egzamin, gdyż są to nie tylko egzaminatorzy, ale i obsługa techniczna, informatyczna i organizacyjna. W późniejszych rozmowach wyraźnie wybrzmiało, że bardzo istotne jest tworzenie takich zespołów ludzi, zarówno lekarzy, wykładowców/nauczycieli, ale również techników, jak i informatyków. Kluczowe jest, żeby zespół spotykał się regularnie, tak jak to my robimy, żeby nawzajem się poznawał i przedstawiał swoje oczekiwania. Zarówno informatycy, jak i technicy muszą wiedzieć, jak nauczyciele projektują stacje aby mogli zadbać o odpowiedni sprzęt, przygotowanie sal i organizację całego przedsięwzięcia. Centrum Symulacji, a zwłaszcza Ania Pożarowszczyk, to takie serce, które te wszystkie elementy scala. Specyfika egzaminów OSCE wymaga wielodyscyplinarnego zespołu oraz regularnych spotkań przez cały rok. Żeby egzamin przebiegał sprawnie, zaczynamy go przygotowywać rok wcześniej, gdyż wymaga on synchronizacji pracy kilkudziesięciu osób na 7 stacjach — nauczycieli, techników oraz koordynatorów ze strony CSM. Wszyscy nauczyciele, którzy byli w tym roku egzaminatorami OSCE, są po podstawowym kursie w CSM. Jest to duże przedsięwzięcie logistyczne, które docenili wizytujący Dziekani.

prof. Torres, dr hab. Drabko oraz dziekani z UM z Wrocławia

Czy są planowane kolejne spotkania tego typu?

Owszem, warto też wspomnieć, że w trakcie późniejszych rozmów Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki prof. Kamil Torres zaproponował, żeby nawiązać współpracę pomiędzy naszą uczelnią a uniwersytetami z Wrocławia i z Poznania. Może nawet stworzyć cykl takich spotkań, gdzie moglibyśmy wymieniać swoje doświadczenia w sprawie organizacji tego typu egzaminów. Dodatkowo wizyta przedstawicieli Uniwersytetu Medycznego z Wrocławia stała się okazją do osobistych kontaktów z pozostałymi Dziekanami, co może zaowocować współpracą również w innych dziedzinach.

Z podobną wizytą w zeszłym roku byli u nas Dziekani z Uniwersytetu w Białymstoku. Dlatego jesteśmy dumni, że możemy służyć za przykład dla uczelni w Polsce w sprawie organizacji egzaminów OSCE. Jest to wiedza, którą chcemy się dzielić.

na zdjęciu od lewej: Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki UML prof. Kamil Torres, Prodziekan Wydziału Lekarskiego UML dr hab. Katarzyna Drabko, Prodziekan Wydziału Lekarskiego UMW dr hab. Katarzyna Zatońska, Prodziekan Wydziału Lekarskiego UMW dr hab. Marzena Zielińska oraz Dziekan Wydziału Lekarskiego prof. Andrzej Hendrich
rozmawiała: Katarzyna Flor, Sekcja Organizacyjno-Informacyjna

© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie