" > <p>Nowe możliwości pozyskania finansowania z Ministerstwa Nauki i Edukacji</p>
numer 005
marzec 2021

Nowe możliwości pozyskania finansowania z Ministerstwa Nauki i Edukacji

Ministerstwo Nauki i Edukacji ogłosiło kolejną edycję naboru wniosków w programach „Doskonała Nauka” oraz „Społeczna odpowiedzialność nauki”. 

W ramach programu „Doskonała nauka” istnieje możliwość pozyskania finansowania na prezentację osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, poprzez organizację konferencji oraz wydawanie monografii naukowych. W ubiegłym roku Ministerstwo sfinansowało organizację 214 konferencji oraz publikację 57 monografii.

Przedmiotem programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” jest wsparcie inicjatyw związanych z popularyzacją nauki i promocją sportu oraz utrzymaniem zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa, ich opracowywaniu oraz udostępnianiu w postaci elektronicznej. W poprzednim roku Ministerstwo sfinansowało 149 projektów z zakresu promocji nauki i sportu oraz 41 inicjatyw, dotyczących zasobów bibliotecznych.

Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju zachęca do aplikowania w ramach ww. programów. Szczegółowe informacje dostępne są na stronach MNiE:

Ze względu na ograniczoną liczbę wniosków, jakie złożyć może Uczelnia, aplikowanie do programów jest poprzedzone konkursem wewnętrznym. Osoby zainteresowane udziałem w konkursach proszone są o zgłoszenie swojego pomysłu na projekt do Działu Wsparcia Grantowego do dnia 9 kwietnia 2021r. Pracownicy Działu są dostępni pod numerem 81 448 52 96.

Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju

© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie