numer 006
kwiecień 2021

Projekt Preludium 2020/37/N/NZ7/01564

Rozpoczęła się realizacja projektu badawczego w ramach grantu Preludium, otrzymanego z Narodowego Centrum Nauki. Projekt pt.: „Poszukiwanie molekularnych mechanizmów związanych z dwukierunkową odpowiedzią na interakcje socjalne indukowane podaniem mefedronu u szczurów” rozpoczął się w 1 marca 2021 r. i potrwa 3 lata.

Olga Wronikowska

Mefedron, mimo iż w Polsce został zdelegalizowany w 2010 roku, nadal jest jedną z częściej nadużywanych substancji psychostymulujących, stanowiąc realne zagrożenie zdrowotne dla społeczeństwa. Choć liczne badania podejmują ocenę działania efektów psychoaktywnych i toksycznych mefedronu, wpływ czynników środowiskowych na jego działanie uzależniające pozostaje nieznany. 

We wcześniejszych badaniach finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (OPUS 13 2017/25/B/NZ7/02410), zaobserwowaliśmy ciekawą zależność między interakcjami socjalnymi u gryzoni a działaniem nagradzającym mefedronu.

Niniejszy projekt jest kontynuacją prowadzonych badań, a jego celem będzie interdyscyplinarna ocena mechanizmów odpowiedzialnych za dawkozależną, dwukierunkową odpowiedź na interakcje socjalne indukowane podaniem mefedronu u szczurów. Wykorzystane zostaną badania behawioralne połączone z biochemiczną oceną neuroprzekaźnictwa dopaminergicznego i serotoninergicznego. Oceniona zostanie również rola neuropeptydów, takich jak oksytocyna i wazopresyna.

Wdrożenie niniejszego projektu pozwoli na wyjaśnienie nieznanych mechanizmów, odpowiedzialnych za współzależność interakcji socjalnych i działania nagradzającego mefedronu. Dodatkowo, uzyskane wyniki pozwolą zrozumieć wpływ czynników środowiskowych na potencjał uzależniający mefedronu, co z kolei jest kluczowym krokiem w ocenie ryzyka nadużywania substancji psychoaktywnych. 

Opiekunem naukowym projektu jest dr hab. Barbara Budzyńska, prof. uczelni, z Samodzielnej Pracowni Badań Behawioralnych.


autor: mgr Olga Wronikowska
Kierownik projektu,
pracownik Katedry i Zakładu Chemii Medycznej
doktorantka Samodzielnej Pracowni Badań Behawioralnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
na zdjęciu: mgr Olga Wronikowska

© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie