numer 006
kwiecień 2021

Kursy statystyczne

W lutym opublikowaliśmy zapowiedź Kursów Statystycznych, mających pojawić się w ofercie Centrum Kształcenia Podyplomowego, skierowanych do pracowników naszej uczelni. Dzisiaj możemy już zdradzić więcej szczegółów.

kursy statystyczne

Kursy, jakie będą do wyboru: 

  1. Kurs podstawowy (10 godzin), przy wykorzystaniu oprogramowania Statistica, poprowadzi zespół Zakładu Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią Zdalnego Nauczania (ZIiSM). Po zakończeniu części podstawowej będziemy wiedzieli czy jest zainteresowanie dalszym poszerzaniem wiedzy na bazie tego oprogramowania i jeśli zajdzie potrzeba kurs będzie rozszerzony o część zaawansowaną.
  2. Kurs bazujący na oprogramowaniu R Studio (30 godzin), który poprowadzi prof. Łukasz Komsta. Kurs ten będzie zawierał także elementy programowania.
  3. Kurs z oprogramowania GraphPad Prism (15 godzin), który poprowadzi dr inż. Artur Wnorowski, prof. UM

Na początku maja planowane jest rozesłanie maili do wszystkich pracowników, w celu sprawdzenia zainteresowania poszczególnymi szkoleniami. Wiadomość będzie zawierała link do elektronicznego formularza na stronie zdalne.umlub.pl. W ten sposób dowiemy się ile osób chce uczestniczyć w poszczególnych kursach.

Dopracowywana jest także kwestia finansowania opłaty za udział w kursach. 


źródło: dr hab. Bartłomiej Drop, prof. UM

© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie