numer 006
kwiecień 2021

Konkursy Narodowego Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło 20. edycję konkursu PRELUDIUM na projekty badawcze dla osób nieposiadających stopnia naukowego doktora i 21. edycję konkursu OPUS na projekty badawcze dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Łączny budżet obydwu flagowych konkursów NCN wynosi aż 430 mln zł.

Konkurs OPUS jest zaadresowany do naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, prowadzących badania podstawowe. Mogą w nim brać udział zarówno osoby nieposiadające stopnia naukowego, jak i doświadczeni badacze. Wymogiem jest posiadanie przez kierownika projektu w swoim dorobku co najmniej jednej opublikowanej lub przyjętej do druku pracy naukowej. W bieżącej edycji konkursu dostępny budżet to aż 400 mln zł. Wskaźnik sukcesu wniosków składanych w konkursach OPUS w latach 2011-2019 wyniósł 21%, zaś średnia wartość projektu to 620.000 zł.

Konkurs PRELUDIUM skierowany jest do osób rozpoczynających karierę naukową, które nie uzyskały jeszcze stopnia naukowego doktora. Zgłaszane do finansowania projekty muszą być poświęcone badaniom podstawowym, a skład zespołu badawczego może liczyć najwyżej trzy osoby wraz z kierownikiem projektu i opiekunem naukowym. W dwudziestej edycji konkursu PRELUDIUM młodzi badacze będą mogli otrzymać łącznie 30 mln zł. Wskaźnik sukcesu wniosków składanych w konkursach PRELUDIUM w latach 2011-2019 wyniósł 22%, zaś średnia wartość projektu to 116.000 zł.

Termin składania wniosków w konkursach PRELUDIUM 20 i OPUS 21 upływa 15 czerwca 2021 r.
Osoby zainteresowane udziałem w konkursach proszone są o zgłoszenie się do Działu Wsparcia Grantowego.
Pracownicy Działu są dostępni pod numerem 81 448 52 96.

Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju

© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie