numer 006
kwiecień 2021

Konkursy dot. wariantów koronawirusa w programie Horyzont Europa

Komisja Europejska uruchomiła 123 mln euro z nowego programu UE na rzecz badań naukowych i innowacji Horyzont Europa na pilne badania nad wariantami koronawirusa w obszarze Zdrowie oraz Infrastruktury Badawcze.

 

grafika programu horyzont 2021-2027

W ramach klastra „Zdrowie” udostępnione zostaną środki finansowe na dalsze prace nad obiecującymi kandydatami do terapii lub szczepionki przeciwko SARS-CoV-2/COVID-19, które zakończyły już rozwój przedkliniczny w badaniach klinicznych. Dodatkowo, możliwe będzie sfinansowanie działań, mających na celu ustanowienie nowych i/lub wykorzystanie istniejących wieloośrodkowych i regionalnych lub wielonarodowych kohort, które powinny szybko poszerzyć wiedzę na temat SARS-CoV-2 i jego pojawiających się wariantów.

Wnioskodawcą w ww. inicjatywach może być konsorcjum złożone z co najmniej trzech podmiotów, w tym przynajmniej jednego z państwa członkowskiego UE. Oczekuje się, że wybrane konsorcja będą współpracować z odpowiednimi inicjatywami i projektami na poziomie krajowym, regionalnym i międzynarodowym w celu maksymalizacji synergii i komplementarności oraz uniknięcia powielania wysiłków badawczych.

W obydwu obszarach granty będą przyznawane bez konkursu. Dofinansowanie uzyskają projekty, które uzyskają wymaganą liczbę punktów oraz w największym stopniu odpowiedzą na wyzwania zdefiniowane przez Komisję Europejską w dokumentacji.

Termin składania wniosków upływa 6 maja 2021 roku.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Wsparcia Grantowego pod numerem 81 448 52 96.

Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju

© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie