numer 006
kwiecień 2021

Mini-granty studenckie

Z radością informujemy, że w wyniku współpracy pomiędzy Prorektorami ds.: Kształcenia i Dydaktyki, Nauki oraz Studenckim Towarzystwem Naukowym, Jego Magnificencja Rektor ogłasza rozpoczęcie naboru wniosków na konkurs „Mini-granty studenckie” w roku 2021. 

Regulamin konkursu

Harmonogram konkursu na rok 2021:

  1. Składanie wniosków wraz z załącznikami do dnia 24 maja 2021r
  2. Ocena formalna wniosku konkursowego I etap do dnia 31 maja 2021r.
  3. Ocena merytoryczna wniosku konkursowego II etap do dnia 21 czerwca 2021r. 
  4. Ogłoszenie wyników konkursu (lista rankingowa) do dnia 25 czerwca 2021r.
grafika - mini-granty
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie