Informator uniwersytecki

Blask
Mini-granty studenckie

Z radością informujemy, że w wyniku współpracy pomiędzy Prorektorami ds.: Kształcenia i Dydaktyki, Nauki oraz Studenckim Towarzystwem Naukowym, Jego Magnificencja Rektor ogłasza rozpoczęcie naboru wniosków na konkurs „Mini-granty studenckie” w roku 2021. 

Regulamin konkursu

Harmonogram konkursu na rok 2021:

  1. Składanie wniosków wraz z załącznikami do dnia 24 maja 2021r
  2. Ocena formalna wniosku konkursowego I etap do dnia 31 maja 2021r.
  3. Ocena merytoryczna wniosku konkursowego II etap do dnia 21 czerwca 2021r. 
  4. Ogłoszenie wyników konkursu (lista rankingowa) do dnia 25 czerwca 2021r.
Foto
kontakt