numer 006
kwiecień 2021

Studia MBA w Ochronie Zdrowia

Studia Master of Buisness Administration (MBA) w Ochronie Zdrowia, to studia podyplomowe dostępne od kilku sezonów w ofercie Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Cieszą się one rosnącym zainteresowaniem. Dlaczego są takie wyjątkowe? Co je wyróżnia spośród oferty innych uczelni? Na te pytania opowiedział nam dr Janusz Jaroszyński, kierownik studiów.


"Największy odsetek z inwestycji jest wtedy, gdy wydasz ją na siebie”


Do kogo kierowana jest oferta studiów MBA?
Naszą ofertę do kadry zarządzającej, lekarzy, farmaceutów, pracowników: instytucji medycznych, administracji publicznej, jednostek samorządu terytorialnego, właścicieli przedsiębiorstw działających w obszarze ochrony zdrowia, pracowników firm farmaceutycznych oraz osób posiadających doświadczenie praktyczne w codziennym funkcjonowaniu podmiotów leczniczych. W studiach może uczestniczyć personel medyczny zajmujący stanowiska kierownicze, jak również chcący zajmować je w przyszłości oraz osoby, które nie posiadają wykształcenia medycznego, ale są odpowiedzialne za organizację i zarządzanie w podmiotach leczniczych. Celem studiów jest przekazanie wiedzy teoretycznej, a przede wszystkim praktycznej z zakresu zarządzania i organizacji sytemu ochrony zdrowia, z uwzględnieniem aspektów finansowych, prawnych oraz ekonomicznych.

Z uwagi na duży udział lekarzy w naszych zajęciach staramy się przekazać im bardzo szeroką wiedzę z zakresu prawa medycznego, które w trakcie studiów lekarskich jest traktowane dość ogólnie.

Nasi Studenci mają okazję uczestniczyć w zajęciach, które są prowadzone z najlepszymi ekspertami całego kraju. Tematyk jest bardzo szeroka i uwzględnia takie przedmioty m.in. jak planowanie strategiczne, zarzadzanie projektami, przywództwo, komunikowanie w biznesie, zarządzanie zasobami ludzkimi, marketing strategiczny, zasady prowadzenia działalności leczniczej, zarządzanie podmiotem leczniczymi i wiele innych.

 

plakat studiów MBA III edycja

Jak w tym roku wyglądało rozpoczęcie trzeciej edycji studiów MBA? Jak będą wyglądały zajęcia?

Pierwszą edycję rozpoczęliśmy we wrześniu 2019 roku, w międzyczasie w lutym 2020 roku rozpoczęła się kolejna, natomiast od kwietnia 2021 roku ruszyła edycja trzecia. Studenci pierwszej z nich zakończyli już zajęcia. Zajęcia w drugiej odbywały się w formie hybrydowej – częściowo tradycyjnej, a częściowo zdalnej, z oczywistych powodów trwania pandemii.

Janusz Jaroszyński

Trzecia edycja naszych studiów, która rozpoczęła się 10 kwietnia, cieszy się ogromną popularnością, co przekłada się na dużą grupę słuchaczy. W inauguracji zaszczyciły nas swoją obecnością Władze Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. Wojciech Załuska oraz Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki prof. dr hab. Kamil Torres. Wzięli w niej udział także prof. Bartosz Grucza z SGH, który jest jednocześnie kierownikiem modułu managerskiego, prof. Joanna Cygler, reprezentująca SGH oraz Polską Akademię Nauk, która jest kierowniczką modułu o profilu ogólnym, a także prof. Beata Jagielska, będąca kierowniczką modułu finansowego i medycznego, na co dzień pełniąca funkcje dyrektora Instytutu Badawczego Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie. W otwarciu uczestniczył również prof. Bartłomiej Drop, który jest jednym z założycieli tego projektu. Wspierają nas także pani Ewa Pawlikowska z Centrum Kształcenia Podyplomowego, oraz dr Monika Wojciechowska dbająca o reklamę, PR i koordynację.

Rozpoczęcie miało formę online, lecz nie możemy się już doczekać możliwości prowadzenia zajęć w tradycyjnej postaci. Myślę, że wzajemne poznanie się uczestników jest bardzo dużą wartością dodaną całego przedsięwzięcia. Wzajemna wymiana doświadczeń jest dla nas bardzo istotna. Ponadto umożliwiamy uczestnikom pierwszej i drugiej edycji uczestnictwo w zajęciach edycji trzeciej, aby mogli dalej poszerzać swoją wiedzę i kompetencje, a jednocześnie poznawać uczestników z innych grup. Mamy już wiele przykładów bardzo ciekawych, wspólnych przedsięwzięć. Tym bardziej, że mamy uczestników z całej Polski. Dojeżdżają do nas studenci nawet z Wrocławia, Gdańska, Łodzi i przede wszystkim Warszawy.  Planujemy kontynuować takie działania również w kolejnych edycjach. Warto dodać iż robimy to jako jedyni w Polsce.

Czy uczestnicy poprzednich edycji muszą ponownie wnieść opłatę, aby móc uczestniczyć w nowej edycji?

Absolutnie nie. Zdajemy sobie sprawę z tego, iż wiele kwestii takich jak chociażby prawo medyczne zmieniają się na bieżąco. Nasze studia poruszają szereg kluczowych aspektów, dlatego chcemy dać uczestnikom możliwość aktualizacji wiedzy, którą u nas nabywają. Dzięki temu uczestnicy są ze sobą w stałym kontakcie i poza wiedzą nabywają także nowe znajomości. Uważamy, że jest to aspekt równie istotny, co samo nauczanie. W dzisiejszych czasach nie tylko sama informacja jest istotna, ale również czas kiedy ją otrzymamy.

Dlaczego zainteresowani tak chętnie wybierają studia MBA właśnie na naszej uczelni? Czym się one wyróżniają?

Dbamy przede wszystkim o najwyższy poziom zajęć. Każdy z naszych wykładowców jest osobą o ogromnej wiedzy, renomie i praktyce w nauczanych przedmiotach. Czerpiemy tutaj z modelu funkcjonującego w Stanach Zjednoczonych, w którym kładzie się olbrzymi nacisk na łączenie nauki i biznesu oraz ich wzajemnej współpracy. Osoby zarządzające funkcjonującymi jednostkami medycznymi mają całkiem inną perspektywę i dużo bogatsze doświadczenie w łączeniu ze sobą wielu kluczowych dla efektywności zagadnień. Staramy się również pokazywać działające w różnych krajach modele funkcjonowania służby zdrowia, będące gotowymi rozwiązaniami, które można przeszczepić na nasz grunt. Przedstawiamy wszystkie zagadnienia w różnych aspektach. Nasze moduły trwają 420 godzin, w trakcie których przerabiamy wiele rozmaitych aspektów z różnych przedmiotów. Każdy z uczestników anonimowo ocenia po zajęciach swoich wykładowców, dzięki czemu otrzymujemy najbardziej wiarygodne informacje o tym, co jest dla studentów najważniejsze i jakie elementy musimy ewentualnie poprawić bądź zmienić. W anonimowej ankiecie prosimy również ocenę naszej działalności jako Kierownika i Sekretarza studiów, aby jeszcze lepiej dostosowywać nasze studia do potrzeb rynkowych.

Uważamy, że nie możemy zawieść osób, które poświęcają swój wolny czas na dodatkowe kształcenie i dlatego robimy wszystko, aby przekazywać im wiedzę na najwyższym poziomie.

Musimy także pamiętać, że przychodzące na nasze studia osoby nie są ludźmi przypadkowymi. Uczą się u nas dyrektorzy szpitali i klinik, osoby na kierowniczych stanowiskach w placówkach badawczych i dydaktycznych, prezesi spółek związanych z ochroną zdrowia, dyrektorzy firm farmaceutycznych i wielu innych, więc wiedza im przekazywana musi być przetestowana w praktyce. Pracujemy głównie na kazusach, a każdy z wykładowców posiada ogromne doświadczenie praktyczne w zakresie tematu, który omawia.

Nasi uczestnicy to osoby z różnych zakątków Polski, przyjeżdżają do nas również ludzie zza granicy. Co za tym idzie, staramy się ułatwić im pobyt u nas działając we współpracy z jednym ze znanych lubelskich hoteli. Dzięki temu nasi studenci otrzymują bardzo korzystne finansowo warunki zakwaterowania, a wieczorami czas na wspólną integrację.

Czy prowadzicie Państwo statystki wyników ankiet które wypełniają Wasi studenci? Jaki wyłania się z nich obraz studiów MBA?

Oczywiście, że tak. Jest to dla nas kopalnia wiedzy na temat zadowolenia studentów oraz koniecznych poprawek i udoskonaleń, które staramy się na bieżąco wdrażać by utrzymywać najwyższy z możliwych poziom nauczania. Poniżej przedstawiam odpowiedzi na jedno z pytań.

diagram z wynikami anonimowej ankiety

Czy pandemia wpłynęła na program Państwa studiów?

Owszem, podobnie jak na całą rzeczywistość dookoła nas. Zmieniliśmy przede wszystkim formę zajęć na wersję online. Udało się to zrealizować bardzo szybko i sprawnie wdrożyć, w dużej mierze opierając się na osiągnięciach Uniwersytetu Medycznego w tej dziedzinie. Nasi studenci bardzo szybko polubili tę formę prowadzenia zajęć, chociaż wszyscy tęsknią już do wersji tradycyjnej. Planujemy wprowadzanie hybrydowej wersji nauczania tak szybko, jak będzie to możliwe.

Nasi wykładowcy kładą ogromny nacisk na aspekty zarządzania w sytuacji kryzysowej, w której wszyscy się znaleźliśmy. Musimy pamiętać, że odpowiednie zarządzanie to nie tylko praca zawodowa, to również jest czas wolny.

Większość naszych studentów zauważyła, że w trakcie pandemii pomimo częstej pracy zdalnej pracują dłużej i ciężej niż przed nią. Mimo trudnych czasów nasi studenci bardzo dobrze zarządzają swoim czasem i aktywnie uczestniczą w zajęciach. Specjalnie dla nich mamy oddzielny przedmiot poświęcony "work-life-balance".

Nasi studenci dzielą się również nietypowymi sytuacjami do których obecnie dochodzi w ich codziennej pracy. To pozwala wszystkim nam uczyć się coraz nowych rzeczy i zwracać uwagę na aspekty, które w świecie przed pandemią pomijaliśmy lub marginalizowaliśmy ich rolę.

Wszyscy chyba w końcu zdali sobie sprawę jak ważna jest praca lekarzy i personelu medycznego  oraz organizacja systemu ochrony zdrowia w kraju. Na koniec dnia to nie celebryci czy sportowcy ratują nas przed utratą zdrowia i życia, czyli tego co najcenniejsze.

Wspominał Pan o planach założenia Stowarzyszenia Studentów MBA. Jakie będą cele tej organizacji?

Przede wszystkim wymiana doświadczeń, oraz zawiązywanie znajomości i kontaktów pomiędzy uczestnikami. Uważamy, że jest to ogromna wartość dodana naszych studiów.

W najbliższym czasie planujemy ruszyć z kolejną, już IV edycją studiów, na którą już teraz gorąco zapraszamy. Wszystkie informacje są na bieżąco uaktualniane na naszej stronie www.mba.umlub.pl

na zdjęciu: dr n. praw. Janusz Jaroszyński
wykres pochodzi z wyników anonimowej ankiety przeprowadzanej na studiach MBA w ochronie zdrowia

rozmawiała: Katarzyna Flor
korekta: Aleksandra Kaźmierczak

© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie