numer 006
kwiecień 2021

Pomyśl co dalej... 

Za nami kolejny miesiąc „Spotkań z Medycznym Ryniem Pracy”. Mieliśmy okazję przybliżyć studentom i absolwentom naszej Uczelni wiedzę oraz doświadczenie specjalistów z dziedziny biomedycyny, higieny stomatologicznej, farmacji. Uczestnicy webinarów poza wiedzą merytoryczną wynieśli ze spotkań ciekawe pomysły na rozwój własnych możliwości edukacyjnych i zawodowych.
Spotkania z medycznym rynkiem pracy - plakat

dr hab. n. med. Agnieszka Paradowska-Gorycka - biolog molekularny, pracownik naukowy, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych oraz kierownik Zakładu Biologii Molekularnej w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji podczas webinaru pn.: „Biomedycyna - ścieżki kariery kierunku przyszłości” szczegółowo opisała przebieg i etapy budowania kariery po studiach biomedycznych. Uczestnicy webinaru mogli zapoznać się z wymaganiami rynku pracy w zakresie proponowanych ścieżek kariery. Dzięki zdobytej wiedzy już na poziomie studiów mogą wybrać i zaplanować swoją drogę zawodową i zwiększyć szansę na rynku pracy poprzez dostosowanie swoich kwalifikacji i kompetencji do faktycznych potrzeb pracodawców.

Joanna Pawlik  - absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, magister farmacji z 8-letnim doświadczeniem zawodowym, interesująca się tematami bezpieczeństwa i racjonalizacji stosowania leków w trakcie webinaru pn.: „Pacjent z zaleceniem nowego leku w nadciśnieniu tętniczym" przybliżyła studentom i absolwentom kierunku farmacja wiedzę w zakresie ciśnienia tętniczego krwi w fizjologicznych warunkach organizmu, diagnozy,  najważniejszych czynników ryzyka oraz skutkach nieleczonego nadciśnienia. Ponadto przekazała bardzo cenną wiedzę i praktyczne wskazówki dotyczące edukacji pacjenta, motywacji i zwiększania skuteczności leczenia farmakologicznego, budowania relacji sprzyjającej zadowoleniu pacjenta i efektywności leczenia.

Dużym zainteresowanie cieszyło się spotkanie z hig. stom. Magdaleną Michałowską - trenerką Swiss Dental Academy, wykładowcą na ogólnopolskich konferencjach i zjazdach, od ponad dwudziestu lat współpracującą z najlepszymi specjalistami z dziedziny stomatologii, prowadzącą szkolenia z zakresu profesjonalnej profilaktyki. Prezentowane podczas webinaru pn.: „Profesjonalna higienizacja pacjenta - najnowszy protokół zarządzania biofilmem” informacje były niezwykle cennym materiałem rozwojowym dla naszych studentów i absolwentów kierunku higieny stomatologicznej, którzy poszerzyli swoją wiedzę oraz otrzymali praktyczne porady. Prowadząca spotkania dzięki swojej otwartości i zaangażowaniu pokazała także, jakie kompetencje są istotne przy realizacji kariery zawodowej w obszarze szkoleniowym i trenerskim po kierunku higiena stomatologiczna.

Przed nami kolejny, ostatni już miesiąc „Spotkań z Medycznym Ryniem Pracy”. Przygotowaliśmy ciekawą ofertę, w której znajdą się miedzy innymi webinary o tematyce:

  • Poród oczami dziecka. 
  • ABC działalności gospodarczej. Zasady prowadzenia własnej firmy oraz narzędzia wsparcia finansowego.
  • Rola domowej profilaktyki zdrowia jamy ustnej.
  • Praktyka indywidualna jako ścieżka rozwoju zawodowego dietetyka – szanse i wyzwania w dobie Covid-19.
  • Komunikacja z pacjentem onkologicznym – przekazywanie informacji trudnych.
  • Ścieżki kariery w Lubelskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia dla absolwentów kierunków medycznych.
Spotkania z medycznym rynkiem pracy - plakaty, kwiecień

Szczegółowy harmonogram znajdziecie na profilu Biura Karier na Facebooku oraz Instagramie

Zapraszamy!

autor: Elżbieta Pacek
Biuro Karier

© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie