Informator uniwersytecki

Blask
Grant Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego!

Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju z przyjemnością informuje, że w gronie laureatów tegorocznego konkursu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego znalazła się pani prof. dr hab. n. med. Renata Chałas, Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Jamy Ustnej.

Międzynarodowy projekt edukacyjny pt. "Oral Health Education Program for Visually Impaired Children" będzie realizowany we współpracy z partnerami z Węgier i Słowacji. Inicjatywa jest skierowana do osób z niepełnosprawnością sensoryczną oraz osób z ich otoczenia.

Zdaniem p. prof. Renaty Chałas „Projekt będzie stanowił ogromną wartość edukacyjną, a także wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością sensoryczną oraz dla osób z ich otoczenia. Dzieci i młodzież z dysfunkcją wzroku należą do grupy podwyższonego ryzyka chorób jamy ustnej, w związku z czym powinny znajdować się pod ścisłym nadzorem lekarza dentysty i być traktowane priorytetowo. Udział w projekcie zdecydowanie może podnieść ich poziom świadomości prozdrowotnej, a także pomóc nabyć niezbędną wiedzę rodzicom i opiekunom oraz ułatwić pracę nauczycielom. Dlatego bardzo ważne jest dołożenie wszelkich starań, aby wszyscy z nich mogli skorzystać z profesjonalnej pomocy edukacyjnej oferowanej w ramach przygotowanego projektu wyszehradzkiego.”

Zespół z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wraz z partnerami z Węgier i Słowacji zabiera się już do pracy. Pierwsze działania w projekcie rozpoczną się we wrześniu bieżącego roku, o czym będziemy informować poprzez stronę: http://www.visegrad.umlub.pl.


Marlena Wosiak, Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju

© 2021 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie