Informator uniwersytecki

Blask

Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Foto

Od lutego kalendarz Biura Karier jest wypełniony po brzegi spotkaniami ze studentami, którzy biorą udział w projekcie „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – II edycja”. W ramach spotkań studenci mają możliwość przebadania się standaryzowanymi testami psychologicznymi, dzięki którym diagnozują m.in. swoją osobowość, temperament, motywację osiągnięć oraz style radzenia sobie ze stresem. Podczas spotkań nie brakuje również rozmów na temat zainteresowań zawodowych i przyszłej kariery. Początkiem czerwca uczestnicy projektu wezmą udział w warsztacie grupowym „Trening umiejętności interpersonalnych”, na którym będą mieli okazję skonfrontować swoje kompetencje społeczne, które są kluczowe na rynku pracy.

Do tej pory w projekcie wzięli udział studenci kierunków: analityka medyczna, biomedycyna, dietetyka, elektroradiologia, kosmetologia, lekarski, położnictwo i techniki dentystyczne. Warto wspomnieć, że rekrutacja do projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – II edycja” nadal trwa, a w spotkaniach można wziąć udział również w wakacje. W projekcie mogą wziąć udział wszyscy studenci 4 ostatnich semestrów studiów na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem maila: karolinapokarowska@umlub.pl – Biuro Karier.

Karolina Pokarowska
Biuro Karier

© 2021 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie