Informator uniwersytecki

Blask
Aplikacja mobilna DentX - nowoczesna nauka radiologii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej

Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej uzyskało dofinansowanie w konkursie MEiN na opracowanie aplikacji mobilnej DentX ułatwiającej naukę radiologii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej.

Osoby zaangażowane w realizację projektu, tj. studentki V roku kierunku lekarsko-dentystycznego Aleksandra Bukiel i Katarzyna Kranz pod opieką prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowskiej i dr n. med. Magdaleny Piskórz mają za zadanie rozpowszechnić i udostępnić możliwość nauki radiologii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej przy użyciu aplikacji mobilnej przeznaczonej do tego celu.

W dzisiejszych czasach telefon komórkowy z zainstalowanymi aplikacjami mobilnymi jest podręcznym narzędziem do nauki i pracy. Wielu studentów korzysta nie tylko z takich narzędzi jak e-booki, ale aplikacji mobilnych, np. przygotowujących do egzaminu typu LDEK. 

DentX umożliwi użytkownikom naukę, uzupełnienie oraz poszerzenie swojej wiedzy z zakresu radiologii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej dzięki dużej bazie przykładowych zdjęć rtg. oraz ich analizie przeprowadzonej przez zespół specjalistów. Aplikacja zapewni dostęp do interaktywnych testów sprawdzających zdobytą wiedzę.

Dwujęzyczność aplikacji pozwoli na naukę nomenklatury radiologicznej i stomatologicznej w języku angielskim, dzięki czemu będzie przydatna zarówno dla studentów polskich, jak i anglojęzycznych.

Aplikacja będzie skierowana do studentów, lekarzy oraz lekarzy dentystów i będzie bezpłatna. Dostępna w App Store oraz Google Play.

Edukacja polska wzbogaci się o nowoczesną, łatwo dostępną metodę nauczania. Będzie to impuls do tworzenia nowych aplikacji dydaktycznych oraz baz wiedzy dla wszystkich osób zainteresowanych pozyskaniem lub przypomnieniem informacji z zakresu radiologii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej.

Foto

autorzy:
Aleksandra Bukiel i Katarzyna Kranz
pod opieką prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowskiej i dr n. med. Magdaleny Piskórz

© 2021 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie