Informator uniwersytecki

Blask
Sporty ekstremalne - adaptacja do nieznanego

Tytuł: Sporty ekstremalne - adaptacja do nieznanego

Autor/autorzy: Grzegorz Zieliński, Piotr Gawda, Aleksandra Byś, Michał Ginszt, Maksymilian Kuźmicz, Urszula Kuśmierczyk

Data publikacji: 2021

Język: polski

 

O czym jest książka:

Książka „Sporty ekstremalne - adaptacja do nieznanego” jest nową propozycją wydawniczą Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i została napisana pod redakcją naukową pracowników Zakładu Medycyny Sportowej UM w Lublinie - mgr. Grzegorza Zielińskiego i dr hab. Piotra Gawdy.

Praca podejmuje ważny i kontrowersyjny temat sportów ekstremalnych, które zyskują na popularności. Zawodnicy uprawiający te sporty zbliżają się do fizjologicznych granic organizmu, często narażając się na utratę zdrowia lub życia. Zrozumienie idei sportów ekstremalnych oraz motywacji zawodników wydaje się być trudne, zwłaszcza dla osób mniej aktywnych.

Celem zawartej w książce treści jest przybliżenie złożonej problematyki związanej ze sportami ekstremalnymi oraz analiza ich popularności w kontekście socjologicznym, psychologicznym, etycznym i prawnym. Taki sposób opisu problemu daje szansę zrozumienia motywacji sportowców ekstremalnych do podejmowania związanego z ich pasją ryzyka.

Autorzy opisują aktualny stan wiedzy dotyczący fizjologii ciała ludzkiego, odżywiania w warunkach ekstremalnych. Analizują czynniki ryzyka, a także predyspozycje genetyczne związane z uprawianiem sportów ekstremalnych. Poruszają temat dotyczący osób z niepełnosprawnością podejmujących wyzwanie uprawiania sportów ekstremalnych. W kolejnych rozdziałach opisują epidemiologię i etiologię urazów oraz czynniki ryzyka wypadków śmiertelnych w sportach ekstremalnych.

Książka napisana została w sposób zwięzły i konsekwentny. Każdy z rozdziałów zawiera wprowadzenie, tekst główny i podsumowanie, na końcu wszystkich rozdziałów autorzy zamieszczają bibliografię z aktualną literaturą przedmiotu. Monografia została pozytywnie zrecenzowana przez specjalistów medycyny sportowej.

Na uwagę zasługuje interdyscyplinarny charakter pracy, mieszczący się w dziedzinie nauk o zdrowiu, medycznych, humanistycznych i społecznych, dzięki czemu może być skierowana do szerokiego grona odbiorców, w szczególności lekarzy, fizjoterapeutów, ratowników medycznych, studentów studiów medycznych zainteresowanych problematyką medycyny sportowej jak również trenerów i zawodników.

Foto

Redakcja:

mgr Grzegorz Zieliński - Pracownik Zakładu Medycyny Sportowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Doktorant w zakresie dyscypliny Nauki Medyczne w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Autor i współautor publikacji zagranicznych i krajowych z zakresu medycyny sportowej, psychosomatyki, diagnostyki i leczenia dolegliwości bólowych w aparacie ruchu w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor.

dr hab. n. o zdr. Piotr Gawda, prof. UM - Lekarz specjalista rehabilitacji medycznej i medycyny sportowej. Od 1996 roku nauczyciel akademicki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Kierownik nowo powstałego Zakładu Medycyny Sportowej, od 2020 roku profesor uczelni w grupie badawczej, organizator kursów z zakresu medycyny sportowej, działalność naukowa skoncentrowana na możliwościach adaptacyjnych organizmu do wysiłku, profilaktyce i wczesnej rehabilitacji urazów.

 

Współautorstwo:

lic. Aleksandra Byś - Fizjoterapeutka, pracownik Zakładu Medycyny Sportowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Autorka i współautorka publikacji zagranicznych i krajowych z zakresu medycyny sportowej, psychosomatyki.

dr n. med. Michał Ginszt - Adiunkt w Zakładzie Rehabilitacji i Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Uczestnik międzynarodowych projektów badawczych dotyczących genetycznych uwarunkowań do wysiłku fizycznego. Autor i współautor wielu publikacji zagranicznych i krajowych z zakresu medycyny sportowej i genetyki w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor.

Maksymilian Kuźmicz - Student w Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych KUL. Głównym obszarem filozoficznych zainteresowań jest szeroko ujęta filozofia dialogu, choć z uwzględnieniem klasyków kierunku, jak Levinas i Tischner.

mgr Urszula Kuśmierczyk - Absolwentka psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Psycholog w trakcie certyfikacji na psychoterapeutę w nurcie psychodynamicznym.

© 2021 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie