Informator uniwersytecki

Blask
Przeszkolono ponad 1000 osób

W Centrum Symulacji Medycznej odbywa się część praktyczna szkolenia dotyczącego szczepień przeciwko Covid-19. Kurs jest rekomendowany dla  fizjoterapeutów, farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających badania kwalifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 668). 

Program szkolenia sfinansowany jest  ze środków publicznych, w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Z możliwości bezpłatnego rozszerzenia kompetencji zawodowych w 17 centrach symulacji na terenie całego kraju skorzystało już łącznie ok. 14 300 osób. Organizatorem  teoretycznej części przedsięwzięcia jest Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w Warszawie, które za pośrednictwem platformy e-learningowej przeprowadziło szkolenia związane m.in. z procedurą kwalifikacji do szczepienia.

 

 

Foto

Moduł praktyczny w lubelskim centrum symulacji realizowano dotąd przez cały kwiecień i maj, mimo dużego obciążenia organizacyjnego, przy zaangażowaniu pracowników Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej, Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz Centrum Symulacji Medycznej. Obecnie trwają zapisy na kolejne edycje, warunkiem uczestnictwa w szkoleniu praktycznym jest ukończenie części teoretycznej. Więcej informacji na stronie https://e-csm.umlub.pl/csm_szkolenia/ 

Do tej pory przeszkolono w Lublinie ponad tysiąc chętnych. Dzięki wykorzystaniu fantomów pełnopostaciowych kursanci realizowali całą procedurę: od podania dawki poprzez iniekcję domięśniową ocenę parametrów życiowych w kontekście działań niepożądanych oraz podejmowanie adekwatnych działań w przypadku wystąpienia nagłej reakcji alergicznej lub innego stanu zagrożenia życia pacjenta następującego bezpośrednio po przeprowadzeniu szczepienia. Uczestnicy wykazali się bardzo zaangażowaną postawą, docenili zalety symulacji ponieważ mieli okazję ćwiczyć iniekcje w bezpiecznych warunkach, bez ryzyka, że ich błędy spowodują realne szkody na ludzkim ciele. 
 


Aleksandra Klimek

© 2021 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie