Informator uniwersytecki

Blask
W duchu troski o innych

Biuro Karier na przełomie kwietnia i maja 2021 roku przeprowadziło badanie mające na celu poznanie opinii naszych studentów na temat kierunku, na którym podjęli naukę. Badanie było zrealizowane w formularzu Google, wzięło w nim udział 190 osób, z 13 kierunków studiów. Ankieta składała się z 12 pytań, w tym pięciu zamkniętych oraz 7 otwartych.

Foto

Badanie miało na celu zebranie informacji, które będą przydatne dla kandydatów do podjęcia decyzji o wyborze optymalnego dla nich kierunku studiów. Na podstawie opracowanych wyników stworzono krótką prezentację, która została wykorzystana w trakcie Dni Otwartych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i była odpowiedzią na potrzeby kandydatów w zakresie budowania przyszłości edukacyjno-zawodowej oraz próbą rozwiania wątpliwości, jakie pojawiają się na progu podjęcia tak ważnej decyzji, jaką jest wybór kierunku studiów, a co za tym idzie ścieżki kariery.

Poniżej zostanie przedstawiona krótka charakterystyka wybranych pytań ankiety.
Foto
 • Mój kierunek studiów wybrałem/wybrałam, ponieważ…
  Studenci UM w Lublinie w większości przypadków (53,3% badanych) wybrali studia, ponieważ o nich marzyli, 18,5% nie wiedziało, co ma zrobić i do wyboru zachęcili ich znajomi lub rodzice, jedynie dla 10% badanych wybór był przypadkiem.
 • Gdybym drugi raz miał/miała wybrać kierunek studiów, wziąłbym/wzięłabym pod uwagę… (ankietowani mogli wskazać 3, najważniejsze ich zdaniem, kryteria)
  Wśród odpowiedzi na wskazane pytanie najczęściej były wybierane następujące odpowiedzi:
  - moje zainteresowania (60,5%),
  - moje cechy charakteru i kompetencje (58,5%),
  - możliwość znalezienia pracy po zakończeniu studiów (56%),
  - warunki finansowe po zakończeniu studiów (47,5%),
  - posiadane zdolności (43%),
  - stabilność i bezpieczeństwo pracy (36,5%),
  - wartości, jakimi kieruje się w życiu (30%).
 • Sytuacja absolwenta mojego kierunku studiów na rynku pracy jest…
  Według 80,5% badanych studentów UM w Lublinie sytuacja absolwentów jest stabilna i łatwo jest znaleźć pracę, jedynie 7% badanych określiło ją, jako niestabilną.
 • Sytuację finansową absolwenta mojego kierunku studiów określa stwierdzenie…
  48% ankietowanych oceniło wysokość zarobków, jako zadowalające, 25% ankietowanych uważa je za niskie, 15% ankietowanych postrzega je jako wysokie.

Ankieta  umożliwiała także przyszłym adeptom UM w Lublinie poznanie opinii studentów na temat:

 • najważniejszych cech charakteru niezbędnych w określonych kierunkami studiów zawodach,
 • najważniejszych umiejętności,
 • najważniejszych wartości, jakimi należy kierować się w życiu, wykonując dany zawód,
 • co jest dla nich najtrudniejsze w zawodzie,
 • co jest najprzyjemniejsze,
 • jakim osobom studenci poleciliby dany zawód,
 • gdzie po studiach można podjąć pracę.

Badanie z pewnością przyczyniło się do poszerzenia świadomości na temat wybieranego kierunku studiów oraz wymagań stawianych kandydatom, oraz zobrazowało perspektywy zawodowe, jakich mogą oczekiwać po zakończeniu studiów.

Dziękujemy naszym studentom za zaangażowanie i poświęcony czas, a kandydatom życzymy mądrych i przemyślanych wyborów, podejmowanych z troską o własne powołanie oraz odpowiedzialnością za wykonywany w przyszłości zawód.

Szczegóły Dni Otwartych wraz z prezentacją „Studenci dla Kandydatów” dostępne są pod linkiem: https://www.facebook.com/UMLub24/videos.

 

Elżbieta Pacek, Biuro Karier

© 2021 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie