Informator uniwersytecki

Blask
Nowi profesorowie w grupie dydaktycznej
W kwietniu i maju Rada ds. Kształcenia UM w Lublinie pozytywnie zaopiniowała zmianę stanowiska łącznie 9 nauczycieli akademickich na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników dydaktycznych.
 
KWIECIEŃ

dr n. o zdr. Mariola Kicia
Katedra i Zakład Rozwoju Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu

przedmiot którego uczę:
Techniki Położnicze i Prowadzenie Porodu, Podstawy Opieki Położniczej

Dlaczego dydaktyka - co mnie pasjonuje w nauczaniu?
Czerpię satysfakcję z uczenia studentów, śledzę ich karierę zawodową i wciąż upewniam się, że to co robię ma sens i jest potrzebne.

studentów lubię za...
Lubię studentów za to, że dzięki nim mogę uzyskać informację zwrotną dotyczącą mojej pracy. To młodzi ludzie, z którymi zawsze znajduję wspólny język.


dr n. o zdr. Agnieszka Skurzak
Katedra i Zakład Rozwoju Położnictwa

Przedmiot którego uczę:

 • Podstawy opieki położniczej,
 • Techniki położnicze i prowadzenie porodu,
 • Edukacja w opiece przedkoncepcyjnej i okołoporodowej.

Dlaczego dydaktyka - co mnie pasjonuje w nauczaniu?
W nauczaniu pasjonuje mnie możliwość przekazywania wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych związanych z wykonywaniem zawodu położnej. Praca dydaktyka daje mi wiele satysfakcję, jest przywilejem i odpowiedzialnością za kształtowanie nowych pokoleń. 

Studentów lubię za…
Studentów lubię za ich kreatywność, otwartość na wiedzę i nowe umiejętności. Praca ze studentami sprawia mi wiele radości.

MAJ

Foto
dr n. med. Katarzyna Kanadys

Zakład Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego

Przedmiot którego uczę:

 • Neonatologia i opieka neonatologiczna,
 • Ginekologia i opieka ginekologiczna,
 • Położnictwo i opieka położnicza,
 • Położnictwo, Ginekologia i Pielęgniarstwo Położniczo-Ginekologiczne

Dlaczego dydaktyka - co mnie pasjonuje w nauczaniu?
Pasjonuje mnie przekazywanie wiedzy, umiejętności i pokazywanie piękna zawodu położnej i pielęgniarki. W nauczaniu lubię kontakt z człowiekiem (studentem, pacjentem) zwracam szczególną uwagę na kształtowanie umiejętności komunikacji i empatii. 

Studentów lubię za... 
Lubię studentów za ich radość z życia, głód wiedzy i tkwiący w nich olbrzymi potencjał, który w procesie nauczania staram się wykorzystać. dr n. farm. Regina Kasperek-Nowakiewicz
Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej i Społecznej, Wydział Farmaceutyczny

Przedmiot którego uczę: 

 • Technologia postaci leku
 • Farmacja praktyczna
 • Farmakokinetyka

Dlaczego dydaktyka - co mnie pasjonuje w nauczaniu?
Kształcenie przyszłych farmaceutów jest dla mnie bardzo odpowiedzialnym zadaniem. Uczę studentów III, IV i V roku Farmacji, a także sprawuję opiekę nad praktykami wakacyjnymi i stażami zawodowymi. Pracuję ze studentami nad przygotowaniem prac magisterskich i w kole naukowym. Do dydaktyki wprowadzam nowoczesne metody nauczania przyjazne dla studentów. Zachęcam studentów do aktywnego zdobywania wiedzy z zaangażowaniem oraz do nabywania umiejętności praktycznych, co jest bardzo ważne do wykonywania w przyszłości zawodu farmaceuty. 

Studentów lubię za...
Studentów lubię za ich chęć poznawania, pasję, rozwijanie umiejętności, ciekawość, nawet dociekliwość, co jednocześnie jest dla mnie zachętą do wdrażania nowych sposobów przekazywania wiedzy. Lubię pracować ze studentami, podoba mi się ich kreatywność i zaangażowanie. dr n. o zdr. Justyna Krysa
Katedra i Zakład Rozwoju Położnictwa

Przedmiot którego uczę:
 • Podstawy Opieki Położniczej
 • Techniki Położnicze i Prowadzenie Porodu
 • Edukacja w Opiece Przedkoncepcyjnej
 • Praktyka Położnicza w Perspektywie Międzynarodowej
 • Wielokulturowość w Opiece Położniczej
Dlaczego dydaktyka - co mnie pasjonuje w nauczaniu?
Mój zawód jest moją pasją, dlatego lubię przekazywać wiedzę, umiejętności, ale również zamiłowanie i motywację do wykonywania zawodu położnej nowym pokoleniom.

Studentów lubię za...
Za to, że co roku dają mi nową energię i motywację do pracy. Za ich entuzjazm i chęć współpracy i poznawania nowych umiejętności. Za aktywność na zajęciach, umiejętność poszukiwania nowych rozwiązań i samodoskonalenie.

 

Foto

dr n. o zdr. Magdalena Sulima
Zakład Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego

Przedmioty których uczę:

 • Ginekologia i opieka ginekologiczna
 • Neonatologia i opieka neonatologiczna
 • Położnictwo i opieka położnicza
 • Położnictwo, Ginekologia i Pielęgniarstwo Położniczo-Ginekologiczne

Dlaczego dydaktyka - co mnie pasjonuje w nauczaniu? 
Według wyników testu J. L. Hollanda jestem typem naukowca i społecznika. Przekazywanie studentom rzetelnej, sprawdzonej wiedzy i praktycznych umiejętności oraz bycie doradcą to obszary, gdzie spotykają się moje wewnętrzne potrzeby z potrzebami stanowiska dydaktyka. 

Cieszę się, że mogę być promotorem prac dyplomowych i obserwować twórczy proces powstawania prac licencjackich i magisterskich.

Studentów lubię za...
Otwartość, entuzjazm, kreatywność. Cenię ich za empatię okazywaną wobec pacjentek w różnym wieku, zaangażowanie w opiekę nad innymi, poszukiwanie rozwiązań różnych zadań. Praca ze studentami sprawia mi wiele przyjemności i daje mi prawdziwą satysfakcję.

Foto

dr n. med. Magdalena Lewicka
Zakład Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego

Przedmiot którego uczę:

 • Położnictwo i opieka położnicza
 • Neonatologia i opieka neonatologiczna
 • Ginekologia i opieka ginekologiczna
 • Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne

Dlaczego dydaktyka - co mnie pasjonuje w nauczaniu?
W nauczaniu ogromną przyjemność sprawia mi obserwowanie rozwoju i zmian w osobowościach studentów oraz nabywania przez nich wiedzy, umiejętności i doświadczenia. Praca ze studentami motywuje i zachęca mnie do ciągłego samokształcenia.

Studentów lubię za...
Za ich otwartość, ciekawość, pomysłowość, nieprzewidywalność, indywidualizm oraz za możliwość wzajemnego uczenia się – studenci ode mnie, ja od studentów. 


dr n. o zdr. Dominika Stobnicka
Katedra i Zakład Rozwoju Położnictwa

Przedmiot którego uczę:

 • Podstawy opieki położniczej
 • Techniki położnicze i prowadzenie porodu
 • Opieka specjalistyczna nad kobietą i jej rodziną w ujęciu interdyscyplinarnym, w tym Opieka okołoporodowa
 • Edukacja w opiece przedkoncepcyjnej i okołoporodowej
 • Język migowy
 • Podstawy języka migowego

Dlaczego dydaktyka - co mnie pasjonuje w nauczaniu?
Pasjonuje mnie stałe pogłębianie i rozszerzanie wiedzy oraz wykorzystywanie jej adekwatnie do zmieniających się warunków społecznych. Nauczanie motywuje mnie również do poszukiwania kreatywnych rozwiązań współczesnych problemów we współpracy ze studentami. Lubię swoją pracę, ponieważ praca z młodymi ludźmi daje mi ogromną satysfakcję. 

Studentów lubię za...
Studentów lubię za nowoczesne podejście do otaczającej nas rzeczywistości oraz za dociekliwość i zaangażowanie w poznawaniu umiejętności zawodowych. Entuzjazm i energia studentów zachęca mnie do poszukiwania nowych, ciekawych metod przekazywania wiedzy.dr n. o zdr. Marta Zarajczyk
Katedra i Zakład Rozwoju Położnictwa

Przedmiot którego uczę:
 • Techniki położnicze i prowadzenie porodu
 • Podstawy opieki położniczej
 • Edukacja w praktyce zawodowej położnej - Edukacja w cukrzycy
 • Praktyka położnicza oparta na dowodach naukowych

Dlaczego dydaktyka - co mnie pasjonuje w nauczaniu?
Od kiedy pamiętam chciałam zostać położną lub nauczycielem. Praca ze studentami daje mi możliwość realizowania moich dwóch marzeń - i to jednocześnie. 

Poszukiwanie nowych metod dydaktycznych i wdrażanie ich w trakcie nauczania, szczególnie kiedy spotykają się one z entuzjastycznym odbiorem przez studentów, daje mi wiele satysfakcji. 

Studentów lubię za...
Studentów lubię za ich błyskotliwość oraz ciekawe spojrzenie na wiele spraw, na które my jako doświadczeni nauczyciele patrzymy zupełnie inaczej.

zdjęcie 1: dr n. med. Katarzyna Kanadys, dr n. farm. Regina Kasperek-Nowakiewicz, dr n. o zdr. Justyna Krysa
zdjęcie 2: dr n. o zdr. Magdalena Sulima
zdjęcie 3: dr n. med. Magdalena Lewicka, dr n. o zdr. Dominika Stobnicka, dr n. o zdr. Marta Zarajczyk  

© 2021 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie