Informator uniwersytecki

Blask

Działalność Ośrodka Popularyzacji Nauki

Ośrodek Popularyzacji Nauki jest pozawydziałową jednostką organizacyjną Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Jednostka została stworzona w 2020 roku pod kierownictwem prof. dr n. farm. Ewy Poleszak, przy Prorektorze ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym, prof. dr hab. n. med. Jarosławie Dudce. Ośrodek ściśle współpracuje z Centrum Transferu Wiedzy.

Foto

Pracownikami jednostki są mgr Wiktoria Kinik, absolwentka PR i Marketingu Medialnego na Uniwersytecie Warszawskim, oraz mgr Kinga Tomiło, absolwentka Bezpieczeństwa Narodowego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Działalność Ośrodka Popularyzacji Nauki skupia się przede wszystkim na realizacji i opracowaniu polityki wizerunkowej Uczelni, a także podejmowaniu działań służących jej rozwojowi. Ponadto działania OPN skupiają się również na aktywności społecznej, polityce wyrównywania szans, promocji zdrowia i CSR.

W kompetencjach jednostki, która współpracuje z wieloma szkołami partnerskimi, leży głównie organizacja wykładów i warsztatów, mających na celu popularyzację nauki; zajmuje się ona również promowaniem wynalazków oraz badań prowadzonych przez pracowników i doktorantów Uczelni, organizacją różnego rodzaju konkursów i turniejów oraz pokazów i standu-upów naukowych. OPN odpowiada także za organizację zajęć w ramach Uniwersytetu Medycznego Dla Juniora i Seniora, oraz wydarzeń takich jak „Noc Biologów”, „Noc Medycyny”, „Noc Nauki” czy Festiwal Nauki.

W dobie social mediów OPN jest obecny również w Internecie, publikując na Facebooku aktualne informacje dotyczące działalności i wykładów on-line realizowanych za pomocą platformy Zoom.

Foto

Jednostka prężnie się rozwija, ciągle poszerzając przy tym swoją działalność. Wśród dotychczasowych osiągnięć Ośrodka zalicza się realizacja serii 27 wykładów przeprowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Tematy spotkań z zakresu medycyny są zróżnicowane, a prezentowane treści dotyczą między innymi farmakognozji, prawa medycznego czy psychologii. Kolejną inicjatywą jest również cykl wywiadów „Naukowiec bliżej nas”; ich celem jest przedstawienie naukowców którzy zasłynęli własnymi wynalazkami lub patentami - swoje ostatnie patenty i badania nad miażdżycą przedstawiła między innymi prof. dr hab. n. farm. Anna Bogucka-Kocka, która była pierwszym gościem cyklu. OPN jest również inicjatorem akcji „Poznajmy się”, mającej na celu organizację spotkań z Dziekanami wszystkich wydziałów, Biurem Karier oraz z koordynatorami szkół, wykładowcami, przedstawicielami miasta Lublin i Klastrem Medycyny Lubelskiej.

Pierwszym z sukcesów Ośrodka Popularyzacji Nauki jest wyróżnienie za udział w projekcie „Przedsiębiorcze dzieciaki”, zorganizowanym przez Urząd Miasta Lublin i Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS. Z największą aprobatą spotkała się seria filmów przygotowanych w ramach inicjatywy.

Obecnie głównym celem jednostki jest przygotowanie flagowego projektu, a mianowicie utworzenia Uniwersytetu Dziecięcego. Prace nad tym przedsięwzięciem trwają już długo, aby jak najlepiej dostosować to miejsce dla najmłodszych.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z działalnością oraz ofertą Ośrodka Popularyzacji Nauki.

Kinga Tomiło, Ośrodek Popularyzacji Nauki

© 2021 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie