Informator uniwersytecki

Blask
Zmiany w rozwoju systemów komputerowych UMLub

Pomimo trudnej sytuacji spowodowanej pandemią koronawirusa, Uniwersytet Medyczny w Lublinie daje radę stanąć na wysokości zadania i dba zarówno o sprzęt komputerowy, jak i o jego usprawnianie. O rozwoju i usprawnieniu sieci komputerowych na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie opowiedział Prodziekan Wydziału Lekarskiego, dr hab. n. med. Paweł Miotła.

W roku akademickim 2020/2021 przede wszystkim została przeprowadzona szeroka akcja szkoleń z zakresu obsługi dostępnych systemów dedykowanych do nauczania zdalnego. Pozwoliło to na bardziej efektywne korzystanie z dostępnych narzędzi. Jednocześnie szkolenia obejmowały zalecenia dotyczące tego, w jaki sposób unikać przypadkowego lub celowego zakłócania zajęć. Przygotowano także wytyczne dotyczące sposobu przeprowadzania zaliczeń oraz egzaminów w formie zdalnej. Ponadto ze względu na zgłaszane przez studentów problemy z dostępem do stanowisk komputerowych udostępniono im specjalnie przygotowane w tym celu stanowiska w obrębie struktur  CSM oraz biblioteki akademickiej. Znacząco poszerzono również bazę jednostek komputerowych - zarówno stacjonarnych (120 sztuk) jak i przenośnych (360 sztuk) - służących nauczycielom do prowadzenia zajęć w trybie zdalnym. Dodatkowo zakupiono ponad 100 kamerek w celu doposażenia już posiadanych komputerów.

Foto

W trakcie rozwijania systemów komputerowych UMLub pojawiły się trudności związane z ograniczoną dostępnością komputerów. Poza tym niektóre trudności dotyczyły sposobu umieszczania kursów przez prowadzących, co wymagało pewnego usystematyzowania. Jeżeli chodzi o rozbudowę infrastruktury internetowej, dużym wyzwaniem były remonty prowadzone na terenie szpitali klinicznych.

Wraz z rozwojem systemów, pojawiły się 132 access pointy, a także, we współpracy z działami informatycznymi poszczególnych szpitali wyposażono Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 oraz Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w odpowiednią ilość tak zwanych mikrotików umożliwiających powiększenie zasięgu sieci wi-fi. Testowanie wszystkich access pointów zainstalowanych w Zakładzie Patomorfologii, przebiegło bardzo sprawnie i szybko, gdyż trwało około pół godziny.

Miejsca, w których pojawiły się nowe access pointy:

  • DS2 (korytarze na wszystkich piętrach) - 15 szt.
  • Col. Didacticum (korytarze na wszystkich piętrach) - 18 szt.
  • Col. Pharmaceuticum (korytarze i hole na wszystkich piętrach) - 48 szt.
  • Racławickie 1 (gabinet rektora) - 1 szt.
  • Dolna 3 Maja (korytarz) - 3 szt.
  • Laboratorium COVID (korytarz) - 1 szt.
  • CSM (4 piętro, sala konferencyjna) - 1 szt.
  • Col. Pathologicum (dwie sale KiZ Patomorfologii Klinicznej) - 2 szt.
  • Hala Sportowa (korytarze i trybuny) - 43 szt.

 

Prodziekan Wydziału Lekarskiego dr hab. n. med. Paweł Miotła
opracowała: Aleksandra Kaźmierczak

© 2021 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie