Informator uniwersytecki

Blask
Poznajmy się!

Dla większości studentów ważny jest rozwój osobisty, praca naukowa, a także możliwość poznawania osób, które dzielą podobne zainteresowania do naszych. Gdzie dokładnie można się zgłosić, by spełnić te wymagania? 

Jeżeli do Twoich zainteresowań należy dietetyka, żywienie człowieka oraz zasady zdrowego stylu życia - zapraszamy cię do Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Dietetyki Klinicznej naszego Uniwersytetu Medycznego.

Foto

SKN przy Zakładzie Dietetyki Klinicznej to organizacja studencka, której rolą jest zrzeszanie wszystkich Studentów i Studentek UMLub interesujących się wspomnianymi tematami. Reprezentanci SKN od kilku lat biorą czynny udział w konferencjach naukowych jak również osiągają wysokie miejsca na olimpiadach z zakresu żywienia człowieka. Nasze reprezentacje dwa lata z rzędu uzyskały wysokie IV miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Dietetycznej NUTRIADA. 

Działania Koła nie ograniczają się jedynie do działalności naukowej, jaką jest udział w konferencjach naukowych czy olimpiadach, tworzenie publikacji naukowych lub prowadzenie badań naukowych. Intensywnie angażujemy się w życie uczelni, a także staramy się promować zdrowy styl życia i zasady prawidłowego żywienia również poza granicami społeczności akademickiej. W tym celu tworzymy materiały edukacyjne w naszych social-mediach, a także współtworzymy audycję „Na zdrowie” Radia Lublin, gdzie opowiadamy o różnych zagadnieniach z dziedziny zdrowego stylu życia.

Foto

Aby realizować wszystkie nasze cele członkowie SKN zostali podzieleni na kilka sekcji. Możemy wyróżnić:

  • Sekcję do spraw podcastów,
  • Sekcję do spraw social-mediów, 
  • Sekcję do spraw konferencji naukowych, 
  • Sekcję do spraw webinarów naukowych, 
  • Sekcję do spraw youtube. 


Członkowie każdej z sekcji zajmują się realizacją powierzonych zadań oraz promocją naszego Koła Naukowego. Wszyscy mają jednak możliwość udzielania się również w innych sekcjach niż ta do której należą. Zależy nam, aby każdy z nas mógł realizować swoje cele i pasje. 

Najważniejszym atutem naszego SKN jest przyjazna i partnerska atmosfera. Możliwość rozwijania zainteresowań oraz poznawanie nowych osób. A co najważniejsze zawsze otrzymujemy ogromne wsparcie ze strony Opiekuna Koła, który zawsze służy pomocą i jest otwarty na nasze pomysły i propozycje. 

Jeśli zainteresowała cię nasza oferta i widzisz wśród nas miejsce dla siebie to zapraszamy do kontaktu z:
Przewodniczącą Koła: Magdalena Drzewiecką - magda.m.drz@gmail.com
Opiekunem Koła Naukowego: mgr Maciej Pokarowskim - maciejpokarowski@umlub.pl

Media społecznościowe:
Facebook
Instagram
YouTube

Foto

autorki tekstu: Aneta Peichert i Patrycja Mielniczuk, Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Dietetyki Klinicznej UM
na zdjęciach: Katarzyna Sąpór i Katarzyna Mróz prowadzące warsztaty edukacyjne pod hasłem "Zdrowy talerz przedszkolaka" dla dzieci z Przedszkola nr 9 w Stalowej Woli

© 2021 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie