Informator uniwersytecki

Blask
X Ogólnopolskia Konferencja Naukowa „Wejrzenie w Nowotworzenie”
X Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wejrzenie w Nowotworzenie” organizowana jest przez Studenckie Koło Naukowe Genetyki Nowotworów działające przy Zakładzie Genetyki Nowotworów z Pracownią Cytogenetyczną Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Konferencja odbyła się w dniu 28 maja 2021 r. w formie zdalnej.

Wydarzenie skierowane jest do studentów i doktorantów kierunków medycznych, biologicznych i nauk pokrewnych pochodzących z ośrodków akademickich w całej Polsce. Zaproponowane przez nas tematy dyskusji pozwoliy prelegentom oraz słuchaczom przynajmniej w części zapoznać się ze skomplikowanymi mechanizmami powstawania chorób nowotworowych. Zaplanowane trzy sesje wystąpień ustnych dotyczyły aspektów molekularnych nowotworzenia, aspektów klinicznych (prace dotyczące opisów przypadków) oraz aspektów ogólnomedycznych (prace z zakresu psychologii onkologicznej, diety, opieki onkologicznej) jak również sesja wystąpień plakatowych. Poprzednie edycje cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród społeczności akademickiej.
Foto

Agata Chudzik
Członek Komitetu Organizacyjnego X edycji Konferencji „Wejrzenie w Nowotworzenie”

© 2021 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie